Compliment of klacht?

De medewerkers en vrijwilligers van De Zorgcirkel zetten zich elke dag in voor goede zorg- en dienstverlening. Wij vinden het belangrijk dat u zich prettig bij ons voelt en tevreden bent over onze zorg en diensten.

Uw ervaringen op Zorgkaart Nederland
We nodigen u van harte uit uw ervaringen met De Zorgcirkel te delen op www.zorgkaartnederland.nl. U hoeft alleen de locatie of de thuiszorg-regio op te zoeken en hier een korte waardering te geven. Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Niet tevreden?
Voldoen wij niet aan uw verwachtingen of is (een deel van) de verleende zorg niet naar wens verlopen? Dan horen we dit ook graag van u. Dit helpt ons de zorg verder te verbeteren. Op een van de volgende manieren kunt u uw klacht aan ons kenbaar maken:

Direct bespreken
U bespreekt uw klacht rechtstreeks met de betreffende medewerker of manager. De ervaring leert dat zo'n gesprek veel onduidelijkheden en misverstanden kan wegnemen.

Bemiddeling door klachtenfunctionaris
Bespreekt u liever niet zelf uw klacht of komt u er samen met de medewerker of manager niet uit? Dan kunt u uw klacht bespreken met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris heeft als belangrijkste taak te bemiddelen bij klachten. Hij of zij is onafhankelijk en onpartijdig. De klachtenfunctionaris heeft geheimhoudingsplicht en onderneemt geen stappen zonder uw toestemming.

Met de klachtenfunctionaris kunt u per brief of per e-mail contact opnemen. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina. Heeft u liever telefonisch contact? Dan kunt u onze klantenservice bellen en daar een terugbelverzoek voor de klachtenfunctionaris achterlaten.

Oordeel van klachtencommissie
Wilt u een oordeel van De Zorgcirkel klachtencommissie over uw klacht? De commissie doet zorgvuldig onderzoek en hoort alle partijen. De commissie brengt advies uit aan de raad van bestuur, eventueel vergezeld van aanbevelingen. De raad van bestuur komt hierop ​met een oordeel en laat u weten of en welke maatregelen vervolgens worden getroffen. Een klacht bij de klachtencommissie dient u schriftelijk in te dienen.

Meer informatie
Meer informatie over de werkwijze rondom klachten vindt u in de folder klachten en suggesties

Contact
De Zorgcirkel, t.a.v. klachtenfunctionaris
Antwoordnummer 344
1440 WB Purmerend
T: 088 55 99 500
E: klachtenfunctionaris.dezorgcirkel@facit.nl

De Zorgcirkel, t.a.v. ​klachtencommissie
Antwoordnummer 344 
1440 WB Purmerend
T: 088 55 99 500​
E: klachtencommissie@zorgcirkel.com