Corona

Corona Maatregelen

Wereldwijd worden maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De media besteden hier veel aandacht aan en in Nederland volgen wij de protocollen en richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de GGD. De maatregelen zijn erop gericht dat mensen minder contact met elkaar hebben en dat mensen met klachten thuis blijven.

Wij realiseren dat dit een bijzondere tijd is voor iedereen. Iedereen bij De Zorgcirkel zet zich met hart en ziel in om de verspreiding van het virus tegen te gaan, de zorg voor cliënten door te laten gaan en het voor bewoners zo aangenaam mogelijk te maken in deze uitzonderlijke tijden. Ook blijft bezoek welkom, waarbij we als het nodig is extra voorzorgsmaatregelen treffen en bespreken met alle betrokkenen.  

De Zorgcirkel volgt voor preventie en aanpak van Covid-19 de RIVM-richtlijnen en -protocollen voor Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). Hierin staat o.a. de verzorging en begeleiding van coronapatiënten beschreven, instructies over de beschermingsmiddelen en het voorkomen van verspreiding. Deze protocollen en richtlijnen verschillen van protocollen voor de ziekenhuizen en de intensive care-units.  

De Zorgcirkel werkt ook nauw samen met de GGD, de experts van Infectiebureau Tensen & Nolte en ons eigen team van deskundigen. Ook is er regelmatig overleg met andere zorginstellingen binnen de regio zodat overal dezelfde aanpak is. Wanneer er een (mogelijke) besmetting is binnen een van onze locaties dan wordt direct een zogenaamd Outbreak Management Team (OMT) gevormd. Dit team bestaat uit de regiodirecteur, de zorgmanager, de specialist ouderengeneeskunde, de deskundige infectiepreventie en de communicatiespecialist.

Indien we op locaties te maken hebben met een (mogelijke) besmetting van Covid-19 dan worden direct alle noodzakelijke maatregelen getroffen voor de cliënt(en), medewerkers, vrijwilligers, familie en ander bezoek. Alle direct betrokken personen worden direct geïnformeerd. Bij een besmetting op een locatie neemt de specialist ouderengeneeskunde bij wijziging in de gezondheidssituatie van een bewoner altijd direct contact op met de 1e contactpersoon. 

Als de verspreiding van het coronavirus langzamer gaat, zijn er minder mensen tegelijkertijd ziek. En kan de zorg voor patiënten beter gewaarborgd blijven.

Bij vragen over het coronavirus verwijzen wij in eerste instantie naar de website van het RIVM. Daar vindt u een uitgebreide lijst met vragen en antwoorden over het coronavirus en maatregelen: https://www.rivm.nl/coronavirus. Ook kunt u bellen naar het informatienummer 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur. Heeft u daarna nog vragen neemt u dan contact op met uw contactpersoon bij De Zorgcirkel of ons Klant Contact Centrum [088 55 99 500 / klantenservice@zorgcirkel.com

Situatie 20 oktober 2020: Bij acht van de 27 woonzorglocaties van De Zorgcirkel is er besmetting met het coronavirus vastgesteld bij een of meerdere cliënten. Het gaat naast de locaties Prins Hendrik in Egmond, Westerhout in Alkmaar en Torenerf in Wormer nu ook om Zuidland en Novawhere in Purmerend, De Seevanck in Oosthuizen, Saenden in Zaandam en Gouwzee in Volendam. De betrokken medewerkers, cliënten en naasten zijn direct geïnformeerd. Er is snel en goed gehandeld en voorzorgsmaatregelen zijn genomen om de kans op verdere verspreiding van het virus zo laag mogelijk te houden. Bezoek blijft op onze locaties welkom. Wel gelden er bij een aantal locaties/ afdelingen extra voorzorgsmaatregelen voor bezoekers.