Corona

Corona Maatregelen

Wereldwijd hebben we nog steeds te maken met het coronavirus. De maatregelen van de overheid zijn erop gericht dat mensen minder contact met elkaar hebben en dat mensen met klachten thuis blijven. Want als de verspreiding van het coronavirus langzamer gaat, zijn er minder mensen tegelijkertijd ziek. En kan de zorg voor patiënten beter gewaarborgd blijven. 

Wij realiseren dat dit het nog steeds een bijzondere tijd is voor iedereen. Iedereen bij De Zorgcirkel zet zich al maanden met hart en ziel in om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, de zorg voor cliënten door te laten gaan en het voor bewoners zo aangenaam mogelijk te maken in deze uitzonderlijke tijden. Ook blijft bezoek welkom, waarbij we als het nodig is extra voorzorgsmaatregelen treffen en bespreken met alle betrokkenen.  

Werkwijze rond corona

De betrokken medewerkers, cliënten en naasten worden in het geval van een positieve coronatest direct geïnformeerd. Er worden voorzorgsmaatregelen genomen om de kans op verspreiding van het virus zo laag mogelijk te houden. Bezoek, zij het beperkt, blijft op onze locaties welkom. Wel gelden er bij een aantal locaties/ afdelingen extra voorzorgsmaatregelen voor bezoekers. 

De Zorgcirkel volgt voor preventie en aanpak van Covid-19 de RIVM-richtlijnen en -protocollen voor Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). Hierin staat o.a. de verzorging en begeleiding van coronapatiënten beschreven, instructies over de beschermingsmiddelen en het voorkomen van verspreiding. Deze protocollen en richtlijnen verschillen van protocollen voor de ziekenhuizen en de intensive care-units.  

De Zorgcirkel werkt ook nauw samen met de GGD, de experts van Infectiebureau Tensen & Nolte en ons eigen team van deskundigen. Ook is er regelmatig overleg met andere zorginstellingen binnen de regio zodat overal dezelfde aanpak is. Wanneer er een (mogelijke) besmetting is binnen een van onze locaties dan wordt direct een zogenaamd Outbreak Management Team (OMT) gevormd. Dit team bestaat uit de regiodirecteur, de zorgmanager, de specialist ouderengeneeskunde, de deskundige infectiepreventie en de communicatiespecialist.

Indien we op locaties te maken hebben met een (mogelijke) besmetting van Covid-19 dan worden direct alle noodzakelijke maatregelen getroffen voor de cliënt(en), medewerkers, vrijwilligers, familie en ander bezoek. Alle direct betrokken personen worden direct geïnformeerd. Bij een besmetting op een locatie neemt de specialist ouderengeneeskunde bij wijziging in de gezondheidssituatie van een bewoner altijd direct contact op met de 1e contactpersoon. 

Bij vragen over het coronavirus verwijzen wij in eerste instantie naar de website van het RIVM. Daar vindt u een uitgebreide lijst met vragen en antwoorden over het coronavirus en maatregelen: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 Ook kunt u bellen naar het informatienummer 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur. Heeft u daarna nog vragen neemt u dan contact op met uw contactpersoon bij De Zorgcirkel of onze klantenservice [088 55 99 500 / klantenservice@zorgcirkel.com ]

COVID-units voor Noord-Holland niet meer nodig.

Op 24 mei jl. konden de tijdelijke units voor de opvang van coronapatiënten hun deuren weer sluiten.

De Zorgcirkel is partner van twee COVID-units in Purmerend: de Meeuwvleugel en een afdeling in het Dijklander Ziekenhuis. Bij de COVID-units komen coronapatiënten die medisch gezien niet meer in het ziekenhuis hoeven te blijven, maar nog langer de tijd nodig hebben om te herstellen. Dit gaat voornamelijk om oudere coronapatiënten uit de hele regio. Ook zijn de units er voor zelfstandig wonende ouderen die niet direct in het ziekenhuis opgenomen hoeven te worden maar wel meer zorg en ondersteuning nodig hebben dan de thuiszorg op dit moment kan bieden.

De units zijn een initiatief van de samenwerkende zorgorganisaties in de regio - waarin bestuurders van ziekenhuizen, huisartsen, ambulancediensten en VVT (Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties) zijn vertegenwoordigd.