Mappers en Backpackers

Persoonsgericht werken (PGW) is binnen De Zorgcirkel-koers een van de belangrijkste speerpunten. Want het is niet iets wat je erbij doet of wanneer je tijd over hebt. Het is de enige manier waarop we willen werken. In 2019 hebben we diverse stappen gezet om het taakgericht werken om te zetten naar een persoonsgerichte aanpak. 

Om het persoonsgericht werken verder in te bedden in het dagelijkse werk van de medewerkers, heeft De Zorgcirkel zogenoemde 'mappers' en 'backpackers' ingezet. Zij geven de medewerkers en teams inzicht in hoe de visie op persoonsgericht werken te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Op bijna alle locaties zijn ze aan de slag. In de loop van 2020 worden backpackers ook in gezet in de wijkverpleging, waarbij begeleide intervisie en reflectie op de voorgrond zullen staan. Wat zijn mappers en backpackers?

Backpacker

Een backpacker is een enthousiaste collega met veel kennis, ideeën en ervaring over persoonsgericht werken. Hij helpt collega’s handen en voeten te geven aan persoonsgericht werken. Dit doe doet hij onder andere door te coachen en trainen.

Het overbrengen van basiskennis en nieuwe ontwikkelingen, medewerkers bewust maken van persoonsgericht werken door intervisie en reflectie, zonder (voor) oordeel feedback geven, maar ook “practice what you preach”, zorgen ervoor, dat er geen ontkomen meer aan is, aldus een backpacker!

Mapper

De mapper maakt gebruik van de DCM-methodiek. Dit instrument kan een team waardevolle informatie geven over het welbevinden van een cliënt. Het helpt je inzicht te krijgen in de vraag of je aansluit bij de behoeften van de cliënt.

Tevens geeft het inzicht in hoe het gedrag van medewerkers de persoonsgerichte zorg en het welbevinden van mensen met dementie bevordert en welk gedrag dit ondermijnt.

Stand van zaken

De inzet van backpackers heeft goed vorm gekregen. In het laatste kwartaal van 2019 is het aantal backpackers gegroeid van vier naar elf. Alle backpackers hebben een basistraining gevolgd en komen maandelijks bij elkaar voor intervisie en uitwisseling van de ontwikkelingen. Naast deze maandelijkse bijeenkomsten wordt in 2020 ook geïnvesteerd in het vergroten van de PGW kennis en communicatieve vaardigheden.

Het aantal mappers groeit mee. Er vonden steeds meer gesprekken plaats in de laatste maanden van 2019. Dit  resulteerde in 10 nieuwe mappers die zijn aangemeld voor de DCM-scholing en in het eerste kwartaal 2020 van start kunnen gaan.

In 2020 zetten we in op het versterken van het hele proces rondom de uitvoering van mappings, van planning, kwaliteit van de rapportages tot effect uitkomsten feedback. Om dit verder te professionaliseren is er in 2020 een coördinator DCM aangetrokken die dit gaat oppakken.

We zijn goed onderweg, wel kunnen we nog in een aantal regio’s versterken:

Praktijkvoorbeeld van een mapper

Recentelijk is mevrouw P. verhuisd naar een van de locaties van De Zorgcirkel. Medewerkers vertellen dat mevrouw ronddoolt en dat haar gedrag onvoorspelbaar en agressief is. Het team besluit om een mapper in te zetten zodat zij een goed beeld van haar kunnen krijgen, hoe haar relaties / contacten zijn met anderen en wat de mogelijke oorzaken voor haar onvoorspelbare en agressieve gedrag zijn.

De mapping laat zien dat mevrouw P. kalm en relaxt lijkt in één-op-één situaties of in een kleine groep en daarbij in het bijzonder geniet van gezelschap van medewerkers. Maar soms wordt zij merkbaar angstig. Dit gebeurt vooral in een grote groep en bij luidruchtige situaties zoals maaltijden en grote groepsactiviteiten. Tevens wordt zichtbaar dat als mevrouw P angstiger wordt, zij anders reageert op mensen dan wanneer zij kalm en relaxt is. Vooral wanneer zij van achteren wordt benaderd, of wanneer er snel richting haar wordt bewogen of wanneer je haar onverwacht aanraakt. Als zij angstig is lokt dit bij mevrouw sla-bewegingen uit.

De observatie laat verder zien dat mevrouw positief reageert bij groepsactiviteiten waarbij gekeken wordt naar plaatjes van planten en dieren. En dat mevrouw veel tijd doorbrengt met lopen in en rond de huiskamer en vaak de deurknoppen probeert tijdens het lopen, in het bijzonder van de deuren die naar buiten gaan. Deze zijn allemaal op slot.

Op basis van de observatie schrijft de mapper een rapport en gebruikt dit om in gesprek te gaan met medewerkers tijdens een feedback em als praktisch naslagwerk. Wanneer deze informatie terug wordt gegeven aan de medewerkers, gebruiken ze het om voorstellen aan te dragen om de angst van mevrouw tijdens drukke en luidruchtige periodes van de dag te minimaliseren. Tevens bespreken ze wat ze kunnen doen om haar welbevinden te versterken, wetende waar mevrouw positief op reageert. De afspraken over onder andere de juiste benadering van mevrouw en te ondernemen acties worden duidelijk in het zorgplan opgenomen.

Op deze manier worden medewerkers bewust gemaakt van hun eigen werk en handelen, reflecteren zij hierop en worden zij ondersteund om mogelijkheden voor persoonsgerichte zorg te verkennen en uit te voeren in de dagelijkse praktijk. 

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij jou helpen?
Hoe kunnen wij jou bereiken?
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply..