Medicatieveiligheid

Medicatieveiligheid kan met aandacht en hulp van technologie verbeterd worden. In 2019 is ervaring opgedaan met de Medicheck-app en de Medido. In 2020 wordt een keuze gemaakt voor één elektronisch toedienregistratiesysteem.

Medicheck pilot thuiszorg Volendam

Na een pilot en evaluatie is de Medicheck-app in de gehele thuiszorgregio Volendam in gebruik. Met behulp van de Medicheck-app kunnen we het toedienen van medicatie digitaal aftekenen. Het is snel inzichtelijk of alle cliënten hun medicatie hebben gekregen of nog moeten krijgen. Verder kan het helpen om te zorgen dat medicatie altijd aan de juiste persoon wordt gegeven, doordat in de app een recente foto van de cliënt wordt getoond. Verder komt de toedienlijst altijd overeen met de meest recente medicatievoorschriften en ten slotte zijn de gebruiksinstructies voor het toedienen van medicatie uitgebreider dan op de papieren toedienlijsten. Een belangrijk pluspunt is dat de toedien-app kan worden gebruikt voor dubbelcheck van risicomedicatie op afstand. 

Verdere uitrol is nog niet aan de orde, omdat een flink aantal zorginstellingen, apothekers en huisartsen in Noord-Holland gezamenlijk wil kiezen voor één elektronisch toedienregistratiesysteem. Medicheck is een optie. 

Een gezamenlijke keuze kan leiden tot meerwaarde voor de betrokken partijen op het gebied van veiligheid en doelmatigheid. Het keuzeproces wordt gecoördineerd door collega-zorginstelling Omring en ondersteund door SIGRA. Doel is een keuze vóór de zomer van 2020, waarna gestart kan worden met de implementatie van het gekozen systeem.

Intramuraal: Medimo

Ook op onze locaties willen we gaan werken met een elektronisch toedienregistratiesysteem. In 2019 zijn voorbereidende werkzaamheden gedaan voor een pilot met Medimo op twee afdelingen, Berkenhof in Molentocht en GRZ in Novawhere. Medimo levert ook het medicatie voorschrijfsysteem.

Het was een grote wens om de applicatie te laten openen vanuit Caress, maar de koppeling blijkt niet op korte termijn te realiseren. Daarom zal begin 2020 zonder de koppeling worden gestart, met handmatige invoer van gebruikers en autorisaties.

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij jou helpen?
Hoe kunnen wij jou bereiken?
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply..