Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

DIT MOET NOG WORDEN AANGEPAST. IS VOORBEELDJE.

Persoonsgericht werken (PGW) is binnen De Zorgcirkel-koers een van de belangrijkste speerpunten. Want het is niet iets wat je erbij doet of wanneer je tijd over hebt. Het is de enige manier waarop we willen werken. In 2019 hebben we diverse stappen gezet om het taakgericht werken om te zetten naar een persoonsgerichte aanpak. 

Elke regio en locatie heeft eigen regie en verantwoordelijkheid om zich PGW eigen te maken. Ervaren collega’s, het nieuwe programmateam, de backpackers, mappers en trainers ondersteunen hierbij.

 

Regietheater

De Zorgcirkel geeft trainingen over persoonsgerichte zorg, in de vorm van Regietheater. Tijdens Regietheater wordt de bloem met de 5 behoeften besproken en spelen medewerkers scènes voor hun collega's. De scènes zijn mogelijke dagelijkse acties waarin het persoonsgericht werken verbeterd kan worden. Vervolgens geeft het publiek in groepjes aan wat er goed en minder goed ging. Met de verbeterpunten worden de scènes nogmaals gespeeld en geven ze een goed beeld van de gewenste omgang. 

Regietheater is voor iedereen binnen De Zorgcirkel, met name voor de zorgmedewerkers. In 2019 namen XXX medewerkers deel aan de training. In 2020 wordt Regietheater doorgezet en komt er een aangepaste vorm met aandacht voor Zorg thuis. 

Mappers en backpackers

De Zorgcirkel telt XX backpackers en XX mappers. Dit zijn medewerkers die trainingen hebben gevolgd in PGW en hun collega's met veel energie, creativiteit en lef ondersteunen en begeleiden in de persoonsgerichte aanpak. 

Wat doet een backpacker? 

Een backpacker coacht collega’s op het toepassen van de visie op persoonsgericht werken in de dagelijkse praktijk. Voor backpackers is persoonsgericht werken de normaalste zaak van de wereld en zij geven het graag door. De naam is gekozen toen De Zorgcirkel de nieuwe koers inzette en de
beweging van taakgericht naar persoonsgericht werken op gang kwam. Als backpacker reis je door je regio, langs
collega’s, met een rugzak vol ervaring, ideeën, coaching en andere ondersteuning. Waar en wanneer deze coaching plaatsvindt, is afhankelijk van de behoeften van een team. Bijvoorbeeld tijdens een Multidisciplinair Overleg, intervisie bijeenkomsten en op de werkvloer. Daarnaast verzorgd de backpacker op aanvraag scholing/training: een (opfris)bijeenkomst voor medewerkers die de visie en bijbehorende modellen in de basis kennen en bijeenkomsten voor nieuwe medewerkers.

Wat doet een mapper? 

Mappers voeren bij diverse teams observaties uit op basis van de Dementia Care Mapping methodiek. Het welzijn van maximaal zes bewoners tegelijkertijd wordt systematisch in kaart gebracht. Hierdoor krijg je als team prachtig inzicht in welke acties een bewoner blij maakt en wat er aan bijdraagt dat iemand bijvoorbeeld onrustig wordt. Deze observaties worden met het team in een feedbacksessie gedeeld waarna het team inzicht krijgt in wat zij al goed doen en waar mogelijk punten ter verbetering liggen.

Focus op cliënt

Naar het volgende item
Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij jou helpen?
Hoe kunnen wij jou bereiken?
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply..