Sociale benadering dementie

Onderzoek geeft aan dat er een kloof is tussen de behoeften van mensen met dementie en hun naasten en het aanbod. In het huidige aanbod ligt de nadruk vooral op het bieden van zorg en ondersteuning. Die zijn natuurlijk nodig en zinvol. Mensen met dementie geven aan vooral last te hebben van hoe de omgeving met ze omgaat. Wat vaak wordt vergeten is dat mensen met dementie niets liever willen dan hun leven voortzetten samen met hun dierbaren. Ze hebben net als iedereen behoefte aan waarde toevoegen aan hun leven en aangaan van betekenisvolle relaties.

Binnen de Sociale Benadering Dementie wordt breder gekeken naar alles wat er rondom de ziekte gebeurt. Dit vloeit voort uit langdurig onderzoek naar de leefwereld van mensen met dementie en hun naasten. Vanuit de Sociale Benadering willen we de behoeften van mensen met dementie en naasten beter te kunnen zien en begrijpen, en om in het verlengde daarvan de juiste ondersteuning te kunnen bieden.

In Alkmaar en Egmond starten we in 2020 met teams die in de wijk werken volgens de Sociale Benadering. Deze teams bestaan uit mensen met, maar ook zeker zónder zorgachtergrond. Een medewerker vanuit De Zorgcirkel zal deel uitmaken van dit team, maar ook vooral andere organisaties zullen participeren. De samenwerking wordt hierin opgezocht en het hele netwerk betrokken. Deze teams bieden passende ondersteuning voor mensen met dementie, mantelzorgers en/of naasten. Ook proberen deze teams het sociale netwerk te activeren en/of versterken met als uiteindelijk doel: kwalitatief beter en langer thuis wonen.

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij jou helpen?
Hoe kunnen wij jou bereiken?
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply..