Verzuim en vitaliteit

De Zorgcirkel realiseert zich dat haar omgeving en de branche continue verandert én dat medewerkers hierin mee gaan. Hiervoor is belangrijk dat medewerkers vol energie, veerkracht, fit en met veel plezier hun werk kunnen doen en dat wij hen hier als organisatie in ondersteunen. 

Verzuimcijfers

In de Vernet Health-ranking (benchmark Vernet) scoort De Zorgcirkel over 2019 een 8,0. Dit betekent dat onze organisatie op één of meer onderdelen óp of boven het gemiddeld scoort. De Zorgcirkel zit nog nét niet bij de 25 beste organisaties, maar is wel op weg daar naar toe. Een mooie uitdaging voor 2020.

Activeringsbeleid

In 2019 is het Activeringsbeleid (deel A) geïmplementeerd, gericht op activeren, vermijden van medicalisering en het leggen van regie bij medewerkers en leidinggevenden. Mooie resultaten zijn bereikt: aanwezigheid is gestegen (en ranking bij Vernet ook), leidinggevenden zijn bewuster en actiever, samenwerking met bedrijfsartsen is sterk verbeterd en verzuimmanager wordt stap-voor-stap uitgerold.

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij jou helpen?
Hoe kunnen wij jou bereiken?
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply..