Regio Edam-Volendam

De regio Edam-Volendam bestaat uit de locaties Gouwzee en Sint Nicolaashof in Volendam, De Meermin in Edam en De Seevanck en De Notaris in Oosthuizen. Daarnaast biedt de regio thuiszorg. Onze voornaamste speerpunten zijn persoonsgericht werken, veiligheid en meer tijd besteden aan de welzijn van de cliënt.

Sint Nicolaashof en Gouwzee

Op Sint Nicolaashof en op de Gouwzee is in 2019 extra ingezet op huiselijkheid en rust tijdens piekmomenten. In dit kader hebben we medewerkers gastvrijheid aangenomen (in totaal 390 contracturen) die ingezet worden tussen 07.30-13.30 uur en 15.00-21.00 uur. Deze medewerkers zijn verdeeld naar behoefte en vraag van de afdelingen.

Door de komst van de medewerkers gastvrijheid is er een merkbare ontlasting in werkzaamheden voor de verzorging en verpleging ontstaan. De medewerkers gastvrijheid houden zich bezig met voeding en pakken een stukje hygiëne en HACCP op. De bewoners ervaren meer rust en aandacht. Ze hebben iemand om hun heen, gezelligheid en iemand om een spelletje mee te spelen of een wandeling te maken.

Per juni is het aantal uren voor geestelijke verzorging uitgebreid van 16 naar 24 uren per week. Deze uitbreiding resulteerde direct in meer persoonlijke aandacht voor bewoners, hun (directe) familieleden, medewerkers en vrijwilligers. In 2019 is ook het project Mantelzorgerondersteuning van start gegaan. Er zijn diverse bijeenkomsten geweest voor mantelzorgers, georganiseerd door de geestelijk verzorger. Op basis van deze bijeenkomsten is gebleken dat mantelzorgers behoefte hadden aan deze ondersteuning en zo ook meer tot rust kwamen.

In Q1 2020 is een nieuwe medewerker Mantelzorgerondersteuner van start gegaan.

Een aandachtspunt dat we naar 2020 meenemen is ondersteuning en training van de medewerkers gastvrijheid. Een duidelijke taakinstructie en verantwoordelijkheid creëert duidelijkheid. Ook HACCP trainingen en trainen in persoonsgericht werken ondersteunen de medewerkers in hun handelen. Bovendien zouden we willen uitbreiden van de medewerkers gastvrijheid, met name in de weekenden. 

Bewoners: 93
Medewerkers: 122
Vrijwilligers: 145

Meermin

Op de Meermin is in augustus 2019 een welzijnscoach gestart voor 32 uur per week. Zij heeft zich de laatste maanden van 2019 bezig gehouden met de  verdieping “inzet welzijn nieuwe stijl” in de Meermin. November 2019 en december 2019 zijn er 2 medewerkers gastvrijheid aangesteld voor in totaal 26 uur per week. Zij zijn de laatste 2 maanden van  2019 meegenomen door de welzijnscoach in de nieuwe manier van welzijn werken. Vanaf 2020 wordt het welzijnsteam verder uitgebreid en gaan we op zoek naar een goede verbinding tussen de  medewerkers gastvrijheid en de zorgmedewerkers.

De IG’er met als aandachtsgebied kwaliteit is overgezet van de rijnsgelden naar de kwaliteitsgelden. Zij heeft zich bezig gehouden met het verder opzetten en uitwerken van begeleiding rondom de leerlingen samen met de praktijkcoach. In 2020 sluit bij haar een verpleegkundige met als aandachtsgebied kwaliteit aan om ook de verpleegkundigen in opleiding goed te kunnen blijven begeleiden

Bewoners: 70
Medewerkers: 60
Vrijwilligers: 80

De Seevanck en De Notaris

Hier is in 2019 ingezet op extra inzet medewerkers gastvrijheid. In dit kader hebben we 4 medewerkers gastvrijheid welkom geheten voor in totaal 30 uur per week. Dit heeft geresulteerd in meer toezicht op de bewoners tijdens cruciale momenten zoals tijdens het ontbijt en ook meer aandacht tijdens andere momenten. Deze medewerkers richten zich volkomen op het welzijn en de behoeftes van de bewoners.  

Tevens is de inzet van de beweegagoog uitgebreid naar 2x per week. Dit resulteert ook in meer aandacht en beweging voor de bewoners.  Er is een extra leerling in opleiding (28 uur) dit maakt dat de formatie en het niveau van de medewerkers op peil blijft en kwalitatieve inzet gewaarborgd blijft.

Aandachtspunt dat we naar 2020 meenemen is dat we deze inzet medewerkers gastvrijheid willen handhaven en wellicht in de ochtend de inzet van medewerkers gastvrijheid willen uitbreiden met 1 uur.

De Proeftuin opleiding is een organisatie breed project gefinancierd vanuit kwaliteitsgelden. Binnen de regio Edam-Volendam is daarom in 2019 ingezet via dit project op het extra opleiden van zorgmedewerkers via zij-instromers: De Proeftuinleerlingen. In dit kader hebben we 17 Leerlingen welkom geheten waarvan er nu nog 16 in opleiding zijn voor in totaal 448 uur per week.

Bewoners: 14
Medewerkers: 24
Vrijwilligers: 33

VPT

In de Thuiszorg Edam-Volendam, specifiek bij de cliënten met WLZ / VPT zorg, is in 2019 niet alleen ingezet op meer persoonsgericht werken, maar ook op voldoende aandacht voor het welzijnsaspect bij onze cliënten. Wij hebben dat vertaald naar extra medewerkers gastvrijheid en daginvullingscoaches.

In dit kader hebben we in 2019 twee extra daginvullingscoaches aangesteld en 15 medewerkers gastvrijheid. Dit heeft geresulteerd in het feit dat er bij alle VPT cliënten in Volendam een persoonlijk welzijnsdoel gemaakt is en een planning van uitvoering daginvulling naar behoefte.

De aanwezige medewerkers gastvrijheid zijn in 2019 zijn geschoold in persoonsgericht werken, dementie en benadering van cliënten met een dementie en hygiënisch werken.  

Een aandachtspunt dat we naar 2020 meenemen is deze ontwikkeling / kennis te borgen door de scholing in te bedden in het Scholingsjaarplan. Een tweede aandachtspunt voor 2020 is het bewaken van de continuïteit van welzijnszorg, door het aanstellen van een vierde daginvullingscoach. Daarnaast vullen we het vertrek van medewerkers Gastvrijheid aan, waar nodig. Een aantal van hen stroomt namelijk door naar de V&V zorg. We breiden uit met naar verwachting  met tien medewerkers gastvrijheid passend bij de groei van VPT-cliënten.

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij jou helpen?
Hoe kunnen wij jou bereiken?
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply..