Bestuur, toezicht en medezeggenschap

Zorgaanbieders zijn verplicht goede, veilige, toegankelijke en betaalbare zorg te leveren. De IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) en de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) zien daarop toe met het kader Toezicht op Goed Bestuur’ (hierna: Kader Goed Bestuur). De Zorgcirkel past het Kader Goed Bestuur toe. In het verslag van de raad van toezicht en die van de raad van bestuur gaan we nader in op verschillende onderdelen van het Kader Goed Bestuur.

Naast het Kader Goed Bestuur past De Zorgcirkel de Governancecode Zorg 2017 toe.

Medezeggenschap

Bij besluiten binnen De Zorgcirkel denken de ondernemingsraad, cliëntenraad, vrijwilligersraad en de VVAR (verpleegkundige en verzorgende adviesraad) met ons mee en geven ons advies. 

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij jou helpen?
Hoe kunnen wij jou bereiken?
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply..