Innovaties in technologie

Bij technische ontwikkelingen betrekken we onze ict-afdeling. In 2019 startten zij met een nieuwe strategie. Deze focust zich op de volgende vier hoofdactiviteiten: één cliëntbeeld, één medewerkersbeeld, interoperabiliteit en focus op data gedreven. De voornaamste ontwikkelingen daar binnen lichten we toe.

Eén cliëntbeeld

Er zijn diverse voorbereidingen gestart, waaronder met beeldbellen en leefstijlmonitoring. Deze worden in 2020 verder uitgewerkt. Grotere stappen zijn gemaakt binnen de projecten VIOS en Cliëntportaal.

VIOS

VIOS staat voor Video Incident Observatie Systeem. Speciale camera’s in ruimtes van cliënten observeren bewegingen zonder inbreuk te doen op privacy. Op die manier weten we bijvoorbeeld dat iemand slaapt en kunnen we voorkomen we dat we de cliënt per ongeluk wakker maken tijdens het lopen van de nachtelijke rondes.
In 2019 hebben we VIOS na een pilot in Zorgcirkel Prins Hendrik verder doorgezet naar de locatie Molentocht in Purmerend. Ook namen we met VIOS deel aan de challenge ‘Verpleeghuizen van de toekomst’.  

Cliëntportaal

De implementatie van het digitale cliëntendossier Cliëntportaal is voorbereid en deels gestart. Met het cliëntportaal kunnen cliënten en relaties van cliënten bij de voor hun relevante gegevens. Lees meer over Cliëntportaal.

Eén medewerkerbeeld

Binnen één medewerkerbeeld draait het voornamelijk om het vergemakkelijken van processen voor medewerkers. Hierbinnen is het salaris- en declaratieprogramma Youforce geoptimaliseerd, zodat leidinggevenden meer mogelijkheden krijgen om zaken voor hun medewerkers te regelen en goed te keuren. Dat legt de verantwoording op de juiste plek en maakt bepaalde handelingen voor HR overbodig. 

Daarnaast zijn cursussen voor medewerkers binnen het digitale platform Leerplein bijgewerkt, zijn er plannen voor een nieuw intranet gemaakt en is er gekeken naar hoe nieuwe medewerkers op snellere wijze toegang krijgen tot alle benodigde systemen. Deze zaken worden in 2020 verder uitgewerkt.

Intraoperabiliteit

Om gemakkelijker samen te werken, inzicht te delen en gegevens uit te wisselen zijn bepaalde initiatieven gestart en verder uitgewerkt.

Aanmeldportaal voor subacute ouderenzorg

Samen met andere zorgorganisaties werken we aan een aanmeldportaal voor subacute ouderenzorg. Met behulp van dat portaal hoeft een arts maar één nummer te bellen om een spoedplaatsing voor een cliënt te regelen. Dat is enkel mogelijk met een intensieve samenwerking en afstemming van gegevens. Lees hier meer over het aanmeldportaal voor subacute ouderenzorg.

Teamdashboard

Intern zijn we van start gegaan met de ontwikkeling van teamdashboards. Deze geven online overzicht van de prestaties van een team, zodat zij hier gericht op in kunnen spelen. In 2020 gaan we hier concreet mee aan de slag.

Programma InZicht

Wij zijn één van de vier partijen in de regio met een drijvende rol binnen het overheidsprogramma InZicht. Een programma dat is opgezet door de overheid om de elektronische gegevensuitwisseling binnen de langdurige zorg op een veilige en eenduidige wijze te versnellen. Dit betreft zowel de gegevensuitwisseling tussen cliënt en zorgprofessional, als die van zorgprofessionals onderling. InZicht is in 2019 gestart en zet zich door in 2020.

Focus op data gedreven

Bewust omgaan met data blijft een belangrijke focus. In 2019 is een medewerker aangesteld die zich enkel bezighoudt met het veilig omgaan met gegevens, privacy en het hanteren van de AVG-richtlijnen. Ook hebben wij voorbereidingen getroffen voor een audit over hoe zorgvuldig wij omgaan met data, waaronder veilig mailen via ZIVVER. De audit vond eind 2019 plaats, waardoor uitslag en benodigde acties naar 2020 verschuiven.

Nieuwe telefoonprovider

In het voorjaar zijn we met een nieuwe telefoonprovider in zee gegaan: Vodafone. De reden dat we overstappen is omdat we op een aantal locaties niet altijd goed mobiel bereik binnen hadden. Overstap naar de nieuwe telefoonprovider zorgt voor een beter bereik en een kostenbesparing. Om de overstap te maken zijn alle telefoons en iPads van De Zorgcirkel voorzien van een nieuwe simkaart. 

 

 

 

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij jou helpen?
Hoe kunnen wij jou bereiken?
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply..