Kwaliteitsberaad

In het Kwaliteitsberaad worden relevante ontwikkelingen rondom kwaliteit besproken, aangevuld met casuïstiek rondom kwaliteit van zorg uit De Zorgcirkel. Het is geen besluitvormend orgaan, maar een overleg waarin een brede vertegenwoordiging van de organisatie met elkaar van gedachten kan wisselen over thema’s rondom kwaliteit. Soms komen hier concrete producten of adviezen uit (zoals de Handreiking omgaan met complexe situaties), soms komen er ideeën of wensen uit die door de deelnemers aan het Kwaliteitsberaad mee  worden genomen naar hun afdeling of team.

Deelnemers

Deelnemers aan het Kwaliteitsberaad zijn: kwaliteitsfunctionaris, manager kwaliteit en veiligheid, vertegenwoordiger van de regioteams (o.a. regiodirecteuren), vertegenwoordigers van de ondernemingsraad, centrale cliëntenraad, verpleegkundige en verzorgende adviesraad en vakgroepen. Het Kwaliteitsberaad komt 4x per jaar bij elkaar.

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij jou helpen?
Hoe kunnen wij jou bereiken?
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply..