Leren, ontwikkelen en verbeteren

Wij willen een lerende organisatie zijn en zijn dus nooit uitgeleerd. We scheppen voorwaarden zodat individuen en teams zich kunnen ontwikkelen op een creatieve en uitdagende manier. We stimuleren kennisontwikkeling en -uitwisseling zodat we als organisatie innovatief blijven in een veranderende omgeving. Bij De Zorgcirkel gaan leren en verbeteren hand in hand.

Naast het formele leren in de schoolbanken leren we in en van de dagelijkse praktijk. Van elkaar, van feedback van cliënten en hun naasten, van onderzoeken, van de dingen die succesvol zijn en natuurlijk ook van dingen die niet goed gaan. In dit kader maken we gebruik van (interne) audits, incident- en calamiteitenmeldingen, klachten en zorgregistraties. Medewerkers die leren en zich ontwikkelen zijn belangrijk om als organisatie en individuen mee te kunnen bewegen met de veranderingen in de zorg en de maatschappij. Wij ambiëren een goed leerklimaat, scholingsprogramma’s en onderhouden nauwe contacten met andere zorginstellingen en onderwijs- en onderzoeksinstituten om voortdurend kennis te verrijken en uit te wisselen.

Brown Paper

In 2019 is de eerste brown paper met succes audit afgenomen. In 2020 gaan we dit vaker toepassen.

Bij een brownpaper audit spreekt de auditor niet alle auditees apart, maar is er één grote sessie waarin samen wordt gekeken naar werkprocessen die goed gaan of verbetering behoeven. Er worden direct ook oplossingen bedacht waar mogelijk en daar worden acties aan gekoppeld. Er wordt gebruik gemaakt van een prioriteitenmatrix om de impact te bepalen. Groot voordeel is dat het een gemeenschappelijke aanpak is, waardoor er meer draagvlak is om verbeterpunten op te pakken. Randvoorwaarde is een veilig klimaat.

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij jou helpen?
Hoe kunnen wij jou bereiken?
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply..