Indicatoren

Over 2019 is in januari/februari 2020 informatie verzamelend over kwaliteit van zorg aan de hand van indicatoren. Voor 2019 wordt het aantal en de inhoud van de indicatoren aangepast. Er gelden drie verplichte indicatoren basisveiligheid en twee keuze-indicatoren.

Verplichte indicatoren
  • Advance Care Planning: percentage cliënten op de afdeling waarbij beleidsafspraken rondom het levenseinde zijn vastgelegd in het zorgdossier.
  • Bespreken medicatiefouten in het team: percentage afdelingen waar medicatiefouten tenminste één keer per kwartaal multidisciplinair worden besproken.
  • Aandacht voor eten en drinken (nieuwe indicator): percentage cliënten op de afdeling waarbij voedselvoorkeuren in de afgelopen zes maanden zijn besproken en vastgelegd in het zorgdossier.
Keuze-indicatoren

Binnen De Zorgcirkel is de keuze gevallen op de keuze-indicatoren: 

  • Middelen en maatregelen rondom vrijheid.
  • Werken aan vrijheidsbevordering 5 en 7.

De reden hiervoor is dat wij denken dat deze goed aansluiten bij het in 2020 doorlopende project Vrijheid en veiligheid waarbinnen we ons o.a. bezig houden met de invoering van de Wet zorg en dwang. 

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij jou helpen?
Hoe kunnen wij jou bereiken?
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply..