Procesverbetering

De zorgkwaliteit werd in 2019 vooral gemeten volgens normatieve kaders, waar het eigenlijk om het welbevinden moet gaan. In 2020 gaan we experimenteren met minder meten vanuit normatieve en meer vanuit narratieve kaders. Minder tellen en meer vertellen. We passen andere methodes toe, zoals “van incident naar succesmanagement” en natuurlijk de “brown paper audit”. We willen informatie uit verschillende bronnen met elkaar koppelen, zoals tevredenheidsmetingen, meldingen, klachten en informatie van aandachtsvelders.

Maar meetbare kwaliteit hoeft niet helemaal overboord gegooid te worden. Je zou hierin onderscheid kunnen maken tussen zorgkwaliteit en veiligheid/risicobeheersing. Waarbij verantwoorde en veilige zorg niet persé goede zorg is.

Leren in de trimester rapportage

De trimester rapportage wordt gebruikt om actualiteiten van cijfers en woorden van regio’s weer te geven en te bespreken in het regioteam en met de raad van bestuur. Waar de focus in 2019 nog op cijfers lag, willen we in 2020 nadrukkelijker inzetten op leren en ontwikkelen. Niet alleen kijken naar de actuele stand van zaken, maar ook een trendanalyse en prognose toepassen en cijfers meer context en duiding meegeven.

Brown Paper

In 2019 is de eerste brown paper met succes audit afgenomen. In 2020 gaan we dit vaker toepassen.

Bij een brownpaper audit spreekt de auditor niet alle auditees apart, maar is er één grote sessie waarin samen wordt gekeken naar werkprocessen die goed gaan of verbetering behoeven. Er worden direct ook oplossingen bedacht waar mogelijk en acties aan gekoppeld. Er wordt gebruik gemaakt van een prioriteitenmatrix om de impact te bepalen. Groot voordeel is dat het een gemeenschappelijke aanpak is, waardoor er meet draagvlak is om verbeterpunten op te pakken. Randvoorwaarde is een veilig klimaat.

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij jou helpen?
Hoe kunnen wij jou bereiken?
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply..