Toezicht IGJ

In november en december van 2019 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een onaangekondigd bezoek gebracht aan Prins Hendrik en aan Westerhout en daarnaast een aangekondigd bezoek aan een thuiszorgteam in de Zaanstreek. De drie bezoeken zijn prettig verlopen en eind december hebben we de drie conceptrapportages mogen ontvangen. Deze rapportages waren voor Prins Hendrik en thuiszorg Zaanstreek zeer positief en maakten onder andere duidelijk dat de ingezette koers Vanuit behoefte gestart… binnen de organisatie omgezet wordt in acties en gedrag. De rapportage liet ook zien dat we op locatie Westerhout nog serieuze stappen te zetten hebben om Persoonsgericht Werken werkelijkheid te maken.  In het algemeen bevestigden de conceptrapportages ons beeld dat op het gebied van het melden en leren van incidenten De Zorgcirkel kan en moet verbeteren.

Incident-analyses

Er zijn in 2019 zes analyses uitgevoerd van ernstige incidenten, op eigen initiatief of op verzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd . We gebruiken hiervoor de Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis methodiek en zetten wanneer nodig of wenselijk een onafhankelijk voorzitter in. Twee  van de resulterende onderzoeksrapportages worden begin 2020 verstuurd aan de Inspectie. Eén onderzoek, naar een mogelijke calamiteit uit 2018, is in samenwerking met GGZ NHNoord uitgevoerd, die vervolgens deze calamiteit gemeld heeft bij de Inspectie. 

Naar aanleiding van de verrichte onderzoeken zijn en worden maatregelen genomen om herhaling van incidenten te voorkomen en om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Deze maatregelen worden gemonitord door afdeling K&V.

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij jou helpen?
Hoe kunnen wij jou bereiken?
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply..