FACT VVT

Een innovatieve ontwikkeling in de regio Purmerend is het FACT VVT-team dat in 2020 is geëvalueerd, vertelt Arjan Baan, regiodirecteur van Purmerend. Nu steeds meer mensen thuis wonen, dreigt er ook vaker een crisissituatie thuis. Arjan: “Als het in de thuissituatie uit de hand dreigt te lopen, doen onze partners in de eerste lijn, met name de huisartsen, vaak een beroep op onze deskundigheid. Daarvoor hebben we het FACT VVT-team ontwikkeld. Dat vliegt op zo’n moment in en kijkt wat er nodig is om de thuissituatie te stabiliseren Om dat goed te kunnen doen, werkt De Zorgcirkel intensief samen met een aantal partners, waaronder de gemeente. “We hebben een interdisciplinair werkend team van behandelaren, zorg- en hulpverleners klaarstaan die door snel te handelen er vaak voor kunnen zorgen dat een echte crisis voorkomen wordt.” Denk aan een oplossing als dagbesteding zodat een mantelzorger wordt ontlast. Ook een tijdelijk verblijf bij een van de locaties van De Zorgcirkel is mogelijk.

Primeur in Nederland

Het FACT VVT-team van Purmerend is de eerste in Nederland. Arjan is trots op de medewerkers die dit realiseren. “Eigenlijk zijn we gewoon begonnen vanuit de behoefte en noodzaak die we zagen. Het product staat, de financiering moeten we nog oplossen. We voorkomen kosten elders, als een situatie wel tot een echte crisis zou hebben geleid. Uit de evaluatie blijkt duidelijk die meerwaarde. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis is trouwens een echte gesprekspartner gebleken. Zij zien heel goed de innovatieve meerwaarde van dit initiatief.”

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij jou helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij jou bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply..