Klachten en suggesties

Heeft u een klacht of suggestie? Het is fijn als u dit kunt bespreken met de betreffende medewerker of diens leidinggevende. ​​​​​​​​​​​​​​Mocht dat niet lukken of vindt u dat onwenselijk dan zijn er de volgende wegen:

Bemiddeling bij klachten
De klachtenfunctionaris heeft als belangrijkste taak te bemiddelen bij klachten. Dit betekent dat hij/zij in goed overleg met u en de betrokken ​medewerker(s) de onvrede en klacht bespreekbaar maakt, waarbij gezamenlijk naar oplossingen ​gezocht wordt. De klachtenfunctionaris werkt onafhankelijk, is onpartijdig. Met de klachtenfunctionaris kunt u telefonisch contact opnemen. Voor verdere informatie: zie de folder​.

Klachtencommissie
Wilt u een oordeel van de zorgaanbieder over uw klacht? De klachtencommissie doet zorgvuldig onderzoek en hoort alle partijen. De commissie brengt advies uit aan de raad van bestuur, eventueel vergezeld van aanbevelingen. De raad van bestuur komt hierop ​met een oordeel en laat u weten of en welke maatregelen vervolgens worden getroffen. Een klacht bij de klachtencommissie dient u schriftelijk te doen.

Informatie over klachtenafhandeling
Meer informatie over de werkwijze, procedures en bereikbaarheid vindt u in de folder klachten en suggesties

Contact
De Zorgcirkel, t.a.v. klachtenfunctionaris
Antwoordnummer 344,
1440 WB Purmerend
T: 088 55 99 500
E: klachtenfunctionaris@zorgcirkel.com

De Zorgcirkel, t.a.v. ​klachtencommissie
Antwoordnummer 344, 1440 WB Purmerend
T: 088 55 99 500​
E: klachtencommissie@zorgcirkel.com

Heeft u een vraag?

Hoe kunnen wij u helpen?
Hoe kunnen wij u bereiken?