Dilemma’s rond de mantelzorger

Mantelzorgers en beroepskrachten ervaren het regelmatig: bij het geven van zorg moet je keuzes maken, maar geen enkele keuzemogelijkheid is prettig voor iedereen. Hierbij spelen persoonlijke waarden en normen een rol, maar daar spreken we vaak niet over. Tijdens deze workshop sprak coach, spreker en ervaringsdeskundige Elke de Quay op speelse wijze over mantelzorg, zorg en de dilemma’s die we daarin tegenkomen.

Elke was mantelzorger van haar vader en schoonvader en is dat nog steeds van haar gehandicapte dochter. In 7 minuten vertelde ze over haar 19 jaar aan mantelzorgervaring. Daarbij benadrukte ze dat er veel goed gaat in de zorg, maar ze lichtte er ook een paar situaties uit, die onhandig en/of pijnlijk waren.

Na de introductie liet Elke de deelnemers even lekker over haar “roddelen”. Er bleken uiteenlopende beelden te zijn over Elke, wat een mooie basis was voor korte theorie over filters en aannames. Vervolgens werd de groep gesplitst in en kreeg ieder groepje een dilemma uit de introductie om te bespreken. Enkele voorbeelden: 

  1. Huisregels… “zo doen we het hier nu eenmaal”. Wie is de “we” en waar is “hier”, in wiens “hier” zijn “we” en “wiens regels” gelden daar?  
  2. Ik hoor/zie een collega iets onhandigs zeggen/doen tegen de mantelzorger/familie; wat kan ik doen om hier samen met deze collega/ons team van te leren?
  3. Als ik eerlijk ben herken ik het luier-moment* van Elke wel en heb ik ook een situatie met een mantelzorger die ik graag zou willen terugdraaien en in de toekomst wil voorkomen.
  4. Een mantelzorger ontwikkelt zich in zijn/haar rol ten opzichte van de dierbare, en in zijn/haar eigen wensen en behoeften of eigen zorgvraag; hoe blijf je aansluiten bij de mantelzorger, terwijl je ook duidelijk je grenzen aan geeft?

Tenslotte presenteerde iedere groep de overwegingen en conclusies (wat betekent dit concreet voor mijn werk/team) en werd iedere deelnemer gevraagd een stap in de toekomst te maken: met welk dilemma(onderdeel) wil jij vanaf maandag iets gaan doen? Deelnemers konden dit aangeven door het plakken van een post-it met naam en afdeling op een poster.

Kritisch kijken naar jezelf en elkaar

De gesprekken waren kort en krachtig. Uit de posters die werden gemaakt bleek diepgang: de deelnemers hebben kritisch gekeken naar elkaar en naar zichzelf. Eigen ervaringen en waardevolle inzichten werden gedeeld. Bijvoorbeeld over flexibel omgaan met regels (regels voor mensen, niet andersom…), het samen met mantelzorgers (rekening houdend met ieders belang) zoeken naar passende oplossingen en hoe goed het is om vooruit te kijken, hoe de zorgsituatie zich kan ontwikkelen, zodat je daarop voorbereid bent.

Uit reacties bleek dat er veel is geleerd en dat we de samenwerking tussen professionals en mantelzorgers nog verder kunnen verbeteren. Het lerend netwerk gaat bespreken hoe we het thema Mantelzorg komend jaar verder onder de aandacht kunnen brengen.

* het luier-moment is het moment waarop de moeder van Elke haar dementerende man plotseling in een luier aantrof. Voor haar een vreselijke ervaring die staat voor verlies van eigen regie en gebrek aan empathische communicatie. Dit soort momenten zijn overal in de zorg te vinden. Vanuit de zorgprofessional bekeken zijn deze volstrekt normaal bij dagelijkse zorg, maar vanuit de cliënt en diens mantelzorger/familie vaak echter niet.

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij jou helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij jou bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply..