Effectief communiceren

Wat is jouw stijl van communiceren? Hoe kom jij over en verschilt dat met hoe jij jezelf ziet? En hoe kun je inspelen op iemands communicatiestijl om zo effectiever samen te werken? Tijdens deze mini-workshop werd het duidelijk.

De workshop startte met het invullen van een vragenlijst met stellingen als: hoe beschrijf jij jezelf? Spraakzaam en/of vlot en meegaand of eerder ruimte nemend? Uit die vragen kwam een score. De scores van de deelnemers werden vervolgens ingevuld op een assenstelsel waarop die gekoppeld werden aan een communicatiestijl.

Grofweg zijn er vier communicatiestijlen:
  1. Beschouwend: gaat uit van feiten en cijfers, voorkeur voor structuur, uit gevoelens niet snel en focust op de inhoud, rustig spreektempo, geeft anderen de ruimte, taakgericht.
  2. Directief: is duidelijk, concreet, kort en bondig, resultaatgericht, uit gevoelens niet snel en focust op de inhoud, luid en snel spreektempo, neemt zelf de ruimte, taakgericht.
  3. Coöperatief: persoonlijk contact is belangrijk, voorkeur voor gezamenlijkheid en waarden, uit gevoelens, rustig spreektempo, geeft anderen de ruimte, mensgericht.
  4. Expressief: open zijn in persoonlijk contact is belangrijk, voorkeur voor samenwerking die leuk en doelgericht is, uit gevoelens, luid en snel spreektempo, neemt zelf de ruimte, mensgericht.

Toen voor iedereen bekend was welke communicatiestijl het meest overeen kwam, werd de dialoog aangegaan of iedereen zich hierin herkende en hoe je beter kan samenwerken met iemand die een andere stijl bezit. Al met al herkende vrijwel iedereen zich in zijn/haar communicatiestijl en kregen we feedback dat het interessant is om je hier bewust van te zijn en dat het leuk was om deel te nemen aan deze mini-workshop!

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij jou helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij jou bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply..