Wat betekent de Wet zorg en dwang voor jou?

Onvrijwillige zorg? Daar doen we toch helemaal niet aan. Of misschien toch wel? Tijdens Kwalifestival focuste deze workshop op interactieve wijze op de Wet zorg en dwang (Wzd). Deze vervangt per 1 januari 2020 de Wet Bopz.

Wat houdt die nieuwe wet eigenlijk in?

Het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport beschrijft hem als volgt:

Op dit moment vallen gedwongen opnames en gedwongen zorg voor mensen met dementie of met een verstandelijke beperking onder de Wet Bopz. Die wet is primair gericht op psychiatrische behandelingen in een psychiatrisch ziekenhuis.

De nieuwe Wet zorg en dwang sluit beter aan bij de zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking, waardoor mensen die hun wil niet meer kunnen uiten beter beschermd worden. 

De kern van de Wet zorg en dwang is 'Nee, tenzij'. De zorg voor ouderen met dementie en mensen met een beperking moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden. Soms kunnen mensen met dementie of een verstandelijke beperking niet (meer) zelf inschatten wat goed voor hen is. Zorgverleners helpen ze dan bij die keuzes. Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is dat onvrijwillige zorg daarbij niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan.

De Wzd gaat niet alleen gelden in zorginstellingen, maar bijvoorbeeld ook in de thuissituatie, logeeropvang en in kleinschalige woonvormen. 

De Wet zorg en dwang regelt ook de opname van mensen met dementie of een verstandelijke beperking in een zorginstelling als zij daar niet mee instemmen. Als de cliënt zich verzet tegen een gedwongen opname, beslist de rechter over de opname.

Nieuwe inzichten en mooie discussies


Tijdens de workshop ging we aan de hand van verschillende stellingen met elkaar in gesprek. Dit leverde nieuwe inzichten op net als mooie discussies. Onvrijwillige zorg blijft een ingewikkelde kwestie net als de nieuwe wet, maar de workshop heeft de deelnemers aan het denken gezet en de discussie over onvrijwillige zorg aangewakkerd.

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij jou helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij jou bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply..