Weer fit na corona, meld je aan.

20 april 2021

Omring en De Zorgcirkel zijn de gezamenlijke campagne 'CO-FIT+, weer fit na corona' gestart. Samen willen we mensen in de thuissituatie bereiken die na doorgemaakte COVID-19 besmetting hulp kunnen gebruiken. De praktijk leert dat ook veel ouderen geen hulp zoeken en te lang last blijven houden van klachten na corona. Voor hen ontwikkelden we het behandelprogramma CO-FIT+. 

Kent u mensen die last houden van klachten na corona? Of heeft u zelf klachten? Aarzel niet en kijk of CO-FIT+ iets voor is. 

Marjory Smiers, directeur GRZ van De Zorgcirkel: "Veel mensen thuis blijven te lang doorlopen met klachten na corona. Met de campagne voor het behandelprogramma CO-FIT+ willen we mensen in de thuissituatie bereiken die na doorgemaakte COVID-19 besmetting hulp kunnen gebruiken. Voor hen ontwikkelden wij een corona-herstelprogramma CO-FIT+”.

Het afgelopen jaar is veel ervaring opgedaan met klachten na corona. Aan CO-FIT+ werken artsen en behandelaren van De Zorgcirkel en Omring mee, allen gespecialiseerd in revalidatie en herstel van oudere mensen.

Voorbeeld van de advertenties uit de campagne CO-FIt+, voor ouderen thuis die nog kampen  met klachten na corona. In de advertenties staat een link naar de sites van Omring en van De Zorgirkel.

Corinne Eckes, specialist ouderengeneeskunde van Omring: “Behandelaren roepen elkaars hulp in als het nodig is. De fysiotherapeut roept bijvoorbeeld  de diëtist erbij als er voedingsproblemen zijn of de logopedist voor slikproblemen. We staan garant voor de best mogelijke zorg na corona. CO-FIT+ is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en wordt met een verwijzing van de huisarts vergoed door de zorgverzekeraar".

Alles over CO-FIT+, het gezamenlijke behandelprogramma van Omring en De Zorgcirkel voor herstellende COVID-19 -patiënten, lees je hier. Het programma CO-FIT+ is vrij beschikbaar voor andere organisaties. 

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding