Cliëntervaringen

Hoe ervaren cliënten en hun naasten onze zorg- en dienstverlening? Om dit te achterhalen, hebben we verschillende instrumenten ingezet.

"Het binnenkomen is een hele ervaring: ruim, open, fris, uitnodigend. Blij. Ontvangen door vrolijke enthousiaste mensen die niet te beroerd zijn om even iets te improviseren doordat je onverwacht langskomt."

Over Zorgcirkel De Mieuwijdt - ZorgkaartNederland, 9 juli 2019

ZorgkaartNederland

In 2019 hebben we ons ingezet voor het ophalen van meer feedback van cliënten en naasten met behulp van ZorgkaartNederland. Dit heeft geleid tot 140 nieuwe reviews met een 8,3 als gemiddeld beoordelingscijfer. (Ter vergelijking: in 2018 ontvingen we 16 reviews met een 6,1 als gemiddelde). Van alle reacties die we in 2019 ontvingen, beveelt 85 procent De Zorgcirkel aan.

Benieuwd naar onze beoordelingen? Bekijk ze op de website van ZorgkaartNederland.

logo zorgkaartnederland.jpg
"Mijn zus (90) is daar wegens dementie gaan wonen. Wij bezoeken haar met enige regelmaat en zijn iedere keer weer onder de indruk hoe met zus en de andere bewoners omgegaan wordt. Uiterst vriendelijk, geduldig en behulpzaam waar nodig. Het vroeger beruchte aanspreken met omaatje is voorbij: altijd mevrouw. Als ik ooit elders moet worden, zou ik graag naar Molentocht willen."

Over Zorgcirkel Molentocht - ZorgkaartNederland, 16 mei 2019

PREM wijkverpleging

In 2019 is voor het eerst de PREM-wijkverpleging (Patient Reported Experience Measures) uitgevraagd door meetbureau Facit. Deze vragenlijst richt zich op de ervaringen van cliënten die wijkverpleging ontvingen in de voorgaande 12 maanden. 186 cliënten van De Zorgcirkel hebben de vragenlijst ingevuld en geretourneerd: een respons van 54 procent.

Op de vraag 'Zou u deze zorgorganisatie aanbevelen bij familie en/of vrienden?' antwoordde 94 procent 'ja'. Het hoogst werd gescoord op vragen over de relatie tussen cliënt en zorgverlener (Voelt u zich op uw gemak bij de zorgverleners? En: Behandelen de zorgverleners u met aandacht?). Het laagst werd gescoord op vragen die samenhangen met beschikbaarheid van medewerkers (Krijgt u zorg van vaste zorgverleners? En: Komen de zorgverleners op de afgesproken tijd?).

smile.jpg

Over GRZ

Ook in de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) worden cliëntervaringen verzameld. Naar aanleiding van bevindingen van TopCare is de vragenlijst die we hiervoor gebruiken medio 2019 aangepast. In de tweede helft van 2019 hebben 102 GRZ-cliënten de vragenlijst per app ingevuld. 60 procent van hen was een ‘promotor’: zij antwoordden op de vraag of ze GRZ bij De Zorgcirkel zouden aanbevelen aan familie en/of vrienden met een 8, 9 of 10.

Het hoogst werd gescoord op vragen over medewerkers (omgang en aandacht, deskundigheid), over het effect van de revalidatie en over de schone toegankelijke ruimtes. Het laagst werd gescoord op informatie vanuit het ziekenhuis voorafgaand aan opname, met name in Purmerend. Maar ook op maaltijden, het betrekken van cliënt en mantelzorgers bij het opstellen van het behandelplan en aandacht voor (extra) beperkingen in conditie en mobiliteit, scoorden we laag. 

Nieuwe zorgevaluatie

Wij geloven dat kwaliteit in de relatie ontstaat en willen efficiënt omgaan met de schaarse tijd van zorgmedewerkers. Daarom streven we naar een manier om cliëntervaringen op te halen die al direct bijdraagt aan het verbeteren van die relatie. Om van een bredere groep cliënten te horen hoe zij onze zorg- en dienstverlening ervaart, zijn we in najaar 2019 aan de slag gegaan met een nieuwe wijze om de halfjaarlijkse zorgevaluatie vorm te geven. Een manier die zorgmedewerker en cliënt/vertegenwoordiger helpt bij het voeren van een goed gesprek over de ervaren kwaliteit van zorg. Dit loopt door tot in 2020. 

spint.jpg
"Vorig jaar zomer kregen we voor het eerst te maken met de thuiszorg, mede door hun goede zorg heeft mijn moeder nog thuis kunnen wonen. Ook door het alert signaleren van de snelle geestelijke achteruitgang door de thuiszorg en daardoor het niet meer veilig wonen voor mijn moeder, woont zij nu sinds een half jaar op kleinschalig wonen in Torenerf. Hier zijn wij ook zeer tevreden over de geboden zorg."

Over Zorgcirkel Torenerf - ZorgkaartNederland, 6 november 2019

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!