Medicatieveiligheid

Medicatieveiligheid kan met aandacht en hulp van technologie verbeterd worden. In 2019 is ervaring opgedaan met de Medicheck-app en de Medimo. In 2020 wordt een keuze gemaakt voor één elektronisch toedienregistratiesysteem binnen het aanbod van zorg thuis.

Medicheck pilot thuiszorg Volendam

Na een pilot en evaluatie is de Medicheck-app in de gehele thuiszorgregio Edam-Volendam in gebruik. Met deze app kunnen we het toedienen van medicatie digitaal aftekenen en is snel duidelijk of alle cliënten hun medicatie hebben gekregen. Daarnaast zijn er meer voordelen, waaronder overeenkomst van de toedienlijst met de meest recente medicatievoorschriften en uitgebreide gebruiksinstructie. Ook kan de toedien-app als dubbelcheck dienen bij risicomedicatie op afstand.

Verdere uitrol is nog niet aan de orde, omdat een flink aantal zorginstellingen, apothekers en huisartsen in Noord-Holland gezamenlijk wil kiezen voor één elektronisch toedienregistratiesysteem. Dit met oog op meerwaarde op het gebied van veiligheid en doelmatigheid. Het keuzeproces wordt gecoördineerd door collega-zorginstelling Omring en ondersteund door SIGRA (samenwerkingsverband van zorginstellingen in de regio Amsterdam). Doel is een keuze vóór de zomer van 2020, waarna gestart kan worden met de implementatie van het gekozen systeem. Medicheck is een optie.

Intramuraal: Medimo

Ook op onze locaties willen we gaan werken met een elektronisch toedienregistratiesysteem. In 2019 zijn voorbereidende werkzaamheden gedaan voor een pilot met Medimo op twee afdelingen: Berkenhof in Molentocht en GRZ in Novawhere. Medimo levert ook het medicatie-voorschrijfsysteem.

Het was een grote wens om de applicatie te laten openen vanuit het elektronisch cliëntendossierprogramma Caress, maar de koppeling blijkt niet op korte termijn te realiseren. Daarom zal begin 2020 zonder de koppeling worden gestart, met handmatige invoer van gebruikers en autorisaties.

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!