Mappers en backpackers

Om persoonsgericht werken verder te implementeren in het dagelijkse werk van de medewerkers, zijn we in 2018 gestart met het inzetten van zogenoemde 'mappers' en 'backpackers'. Zij geven medewerkers en teams inzicht in hoe zij de visie op persoonsgericht werken kunnen vertalen naar de dagelijkse praktijk.  

In 2019 is het aantal backpackers gestegen van 4 naar 11 en hebben we 10 mappers. Zij zijn in alle regio's actief. Alle backpackers hebben een basistraining gevolgd en komen maandelijks bij elkaar voor intervisie en uitwisseling van de ontwikkelingen. De nieuwe mappers zijn aangemeld voor de bijhorende cursus en zij gaan in het eerste kwartaal van 2020 van start. In de loop van 2020 worden backpackers ook ingezet in de wijkverpleging, waarbij begeleide intervisie en reflectie op de voorgrond gaan staan. 

Wat doen zij?

Backpacker

Backpackers reizen door de regio. Met de rugzak vol ervaring, voorbeelden en ideeën helpen zij collega’s handen en voeten te geven aan persoonsgericht werken. Zij coachen collega’s bij de overgang van taakgericht werken naar persoonsgericht werken. Dit doen zij door basiskennis en nieuwe ontwikkelingen te delen en medewerkers met vragen en voorbeelden bewust te maken van PGW en hen te inspireren met succesverhalen.

Mapper

De naam ‘mapper’ is afgeleid van de methode Dementia Care Mapping (DCM). Deze methode gebruiken we om inzicht te krijgen in de behoeften van een cliënt met dementie en hoe we daar op kunnen aansluiten. De mappers observeren cliënten middels de DCM-methodiek en verzamelen zo waardevolle informatie die zij delen met teamleden. De mappers bieden ook inzicht in hoe het gedrag van medewerkers de persoonsgerichte zorg en het welbevinden van mensen met dementie bevordert en welk gedrag dit ondermijnt.

2020 Backpackers op pad met nieuwe tas.jpg

Mappers en backpackers in cijfers

In 2019 is het aantal backpackers gestegen van vier naar elf en hebben we tien mappers. Zij zijn in alle regio's actief. Alle backpackers hebben een basistraining gevolgd en zij komen maandelijks bij elkaar voor intervisie en uitwisseling van de ontwikkelingen. De nieuwe mappers zijn aangemeld voor de bijhorende cursus en zij gaan in het eerste kwartaal van 2020 van start. In de loop van 2020 worden backpackers ook ingezet in de wijkverpleging, waarbij begeleide intervisie en reflectie op de voorgrond staan. 

En verder...

In 2020 zetten we in op het versterken van het hele proces rondom de uitvoering van mappings, van planning, kwaliteit van de rapportages tot effect van de feedbackuitkomsten. Om dit verder te professionaliseren is er in 2020 een coördinator DCM aangetrokken die dit gaat oppakken.

Ook zullen we in de regio’s Purmerend en Edam-Volendam nog enkele backpackers en een aantal mappers werven om aan de beoogde vraag te voldoen, zie schema (stand op 31-12-2019).

tabel backpacker mapper.jpg
Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!