Verbinden van afdelingen

In maart werd sociaalpsycholoog Annemieke Keur in de regio Egmond aangenomen als Ambassadeur Namaste, een programma dat zich richt op het maken van contact met mensen in een vergevorderd stadium van dementie. Om dat goed te kunnen opzetten, richtte Annemieke eerst haar aandacht op het verbinden van afdelingen en vakgebieden.

Annemieke vertelt dat dementie een hersenziekte is waardoor diegene zijn gedrag niet meer kan sturen. “Je moet heel persoonsgericht werken om dan contact met zo iemand te maken. Alleen dan kun je de behoeften van een cliënt achterhalen en daarop inspelen.” Maar om persoonsgericht te werken, moeten alle medewerkers rondom een cliënt ook van elkaar weten wat zij doen, wat zij van de cliënt weten en hebben geleerd. Annemieke ontdekte dat daar heel veel goed in gaat en daarnaast ook nog stappen in te zetten zijn. “De verbinding tussen de verschillende functies binnen de teams is erg belangrijk, maar ook dat zij dezelfde taal spreken. De Huiskamerassistenten hebben bijvoorbeeld veel contact met cliënten, maar zijn niet altijd optimaal op de hoogte van bepaalde termen die behandelaren gebruiken en dit kan communiceren lastiger maken.” De taal van de PGW-bloem is hierbij helpend.

Vruchtbare grond met elkaar creëren

Zorgmanager Sylvia Mandemaker en backpacker Els Bak en veel andere collega’s zetten met Annemieke de lijnen uit om PGW in de regio’s te verbeteren. “De PGW-bloem die inspeelt op de behoeften van een cliënt vormt de basis. Om die te laten bloeien is vruchtbare grond nodig. Die creëren we door te laten zien dat alles wat we doen te herleiden is naar één of meerdere bloembladeren. Hiervoor hebben we verschillende bijeenkomsten gehouden met medewerkers van de afdelingen met een gesloten deur: Karveel en De Amberhof.” Ook heeft dit begrip nu de eerste stap gevormd binnen de scholing van nieuwe Huiskamerassistenten. In veel, verschillende situaties komt de PGW-bloem nu op tafel te liggen en vormt de bloem het uitgangspunt om met elkaar in gesprek te gaan. Nog een voorbeeld is de bijdrage van de Ambassadeur aan de bijeenkomsten rondom de veranderingen die gaande zijn op het gebied van de Zorgleefplannen.

Het optimaliseren van persoonsgericht werken is een leer- en veranderingsproces. “In de zorg zijn we vooral van het doen, maar om persoonsgericht te werken binnen de visie van De Zorgcirkel moeten we ook stilstaan bij wat we doen. Daar zijn we nu met elkaar intensief mee bezig.” Tijdens de inspectie van het IGJ (inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) werden de gemaakte stappen door hen gesignaleerd.

Het komende jaar zal de Ambassadeur Persoonsgericht werken de lijnen die uitgezet zijn binnen de regio verder uitwerken. We blijven met elkaar leren over wat het in de praktijk betekent om op een Persoonsgerichte manier te werken.

Beeldmerk PGW - tekst groot.png
Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!