Vrijheid en Veiligheid

De Wet zorg en dwang (Wzd) is op 1 januari 2020 ingegaan. In 2019 is de projectgroep Vrijheid en Veiligheid gestart met de voorbereidingen op deze nieuwe wet. We hebben ervoor gekozen om vanuit de eigen koers en visie, binnen de kaders van de Wzd, juist vrijheid en veiligheid voor cliënten centraal te stellen, in plaats van zorg en dwang. Dit betekent onder andere dat de projectgroep qua visie, beleid en praktische uitvoering nauw aansluit bij onze al langer lopende focus op persoonsgericht werken.

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!