Onderzoek naar dementie in de wijk

Hoe ervaren mensen het om ouder te worden? Krijgen zij te maken met vergeetachtigheid in hun omgeving? En welke extra ondersteuning zouden zij wensen? Dit en meer onderzochten wij samen met MagentaZorg en onderzoeksbureau Tao of care in Egmond aan Zee en in Alkmaar Hoefplan.

Naast de bovenstaande vragen kwamen er allerlei thema’s aan bod zoals eenzaamheid, vrijwilligerswerk, voorzieningen in de wijk, relaties en de sociale omgeving. “Met de resultaten uit dit onderzoek kunnen we meer inzage krijgen in de behoeften van mensen met dementie en hun naasten in Egmond aan Zee en Alkmaar Hoefplan. Dat helpt ons weer om in te spelen op het bieden van de juiste ondersteuning”, legt Fleur Vis uit. Zij is als trainee bij De Zorgcirkel betrokken bij dit onderzoek.

Betere levenskwaliteit

Het bureau Tao of Care voert het onderzoek uit in opdracht van De Zorgcirkel en MagentaZorg. Fleur: “De Tao of Care heeft volop ervaring in het doen van onderzoek naar de leefwereld van mensen met dementie en hun naasten. Uit voorgaande resultaten blijkt dat adequate psychologische en sociale begeleiding voor zowel de persoon met dementie als naasten ervoor zorgt dat het ziekteproces voor allen draaglijk wordt. Door het inzetten van tijdige begeleiding die beter aansluit bij de werkelijke behoeften van mensen met dementie en hun naasten neemt de levenskwaliteit toe en kunnen crisissituaties worden voorkomen. Vanuit De Zorgcirkel spelen we daar graag op in.”

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!