Nieuwe woonvormen

Wij zetten ons in voor toekomstbestendig wonen. Samen met onder andere woningbouwcorporaties en gemeenten ontwikkelen we vernieuwde woonzorgconcepten die het thuis blijven wonen voor ouderen mogelijk maken, ook met intensieve zorg. In 2019 hebben we ons beziggehouden met de volgende concepten:

Burano: levensloopbestendige woningen in Zaandam

In november gaf wethouder Songül Mutluer het startsein voor de bouw van Burano, een complex van 144 levensloopbestendige huurappartementen met zorgvoorzieningen aan het Mahoniehout in Zaandam.

Wij huren een deel van de begane grond om zorggerelateerde diensten te verlenen aan de wijk en de huurders van de woningen. Ook komt er een gemeenschappelijke huiskamer waar bewoners van Burano en mensen uit de wijk elkaar kunnen ontmoeten. De start van de bouw werd gevierd samen met de betrokken partijen Fraxus, De Zorgcirkel, Syntrus Achmea, Stebru en de gemeente Zaanstad. De oplevering wordt begin 2022 verwacht.

Aiko bij strat bouw Burano.jpg

Nieuw woonzorgcomplex in Volendam

Ook in de gemeente Edam-Volendam is een groeiende behoefte aan geschikte huisvesting voor ouderen. Daarom realiseren De Vooruitgang en Wooncompagnie een gloednieuw woonzorgcomplex aan de Friese Vlaak in nieuwbouwwijk de Broeckgouw. De Zorgcirkel levert hier straks zorg aan wie dat nodig heeft: van lichte ondersteuning tot intensieve zorg.

Het woonzorgcomplex bestaat uit drie gebouwen met in totaal 102 appartementen. Binnen dit complex wordt ook een wijkontmoetingsruimte gerealiseerd. De appartementen zijn bestemd voor mensen vanaf 67 jaar uit de gemeente Edam-Volendam. De bouw is in volle gang en de oplevering staat gepland voor eind 2020. 

Friese Vlaak_Vlag hijsen_02.jpg

Onderzoek naar de woonbehoefte in Graft-De Rijp

Om in de toekomst aan de vraag van zorgbehoevende ouderen naar geschikte huisvesting in Graft-De Rijp te blijven voldoen, zijn er meer en andere woonzorgvormen nodig. De veranderende behoeften van ouderen met een zware zorgvraag en de toenemende vergrijzing vragen om een flinke verbouwing én uitbreiding van Zorgcirkel De Mieuwijdt. In 2018 is Gemeente Alkmaar een participatietraject gestart onder honderden inwoners naar hun woonwensen voor wanneer zij ouder zijn en wellicht veel zorg nodig hebben. De geïnventariseerde woonwensen zijn nu gecombineerd met een analyse van de woonzorgbehoefte, die huisvestingsadviesbureau HEVO in opdracht van De Zorgcirkel heeft uitgevoerd. Dat onderzoek toont aan dat meer en andere woonvormen nodig zijn. Biedt woonzorgcomplex De Mieuwijdt nu plek aan 57 bewoners, in 2045 blijkt er behoefte aan 115 woonzorgappartementen. Hoewel de huidige opzet van De Mieuwijdt erg gewaardeerd wordt, voldoet deze locatie op termijn dus niet meer aan de veranderende vraag en ontwikkelingen. Nieuwe woonvormen, die het leven aangenamer maken, bieden een oplossing.

In een nader onderzoek kijken De Zorgcirkel, Woonwaard en gemeente Alkmaar hoe aan de geïnventariseerde woonwensen en onderzochte woonzorgbehoeftes kan worden voldaan.

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!