Aanmeldportaal subacute ouderenzorg (spoedplaatsing)

Sinds mei hoeft ook een arts in Zaanstreek of in Waterland maar één nummer te bellen om spoedplaatsing te regelen voor ouderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen: het nummer van het aanmeldportaal subacute ouderenzorg Zaanstreek of Waterland. Bijvoorbeeld als zelfstandig wonen per direct niet meer gaat (crisisopname) of als op de SEH blijkt dat een ziekenhuisopname niet nodig is maar de patiënt nog niet direct naar huis kan (ELV). In het aanmeldportaal zijn de triagisten 24 uur per dag/7 dagen per week bereikbaar. Door de samenwerking met regionale partners kunnen we de gezamenlijke beschikbare capaciteit beter benutten en voorkomen dat kwetsbare ouderen onnodig in het ziekenhuis moeten verblijven. Daarmee komen we tegemoet aan de landelijke wens om alle regio’s van een crisisnummer voor subacute zorg voor ouderen te voorzien.

Triage

Via een telefonische screening, door de triagist en verwijzer, wordt bij het aanmeldportaal de juiste zorg bepaald en gekeken of een spoedplaatsing de beste oplossing is. Het streven is altijd dat zolang het kan, zorg thuis het beste is. Als spoedopname in een verpleeghuis toch nodig is, bemiddelen we voor een spoedbed en zorgen waar mogelijk voor plaatsing. We doen ons uiterste beste om een plek te vinden en als dat niet lukt gaan we in overleg over een andere oplossing. De triagisten hebben inzicht in het totale aantal beschikbare verpleeghuisbedden in de regio en bemiddelen waar nodig ook buiten de regio.

Regionale ketensamenwerking

De Zorgcirkel verzorgt het spoednummer van het aanmeldportaal voor de regio Waterland en Evean voor de regio Zaanstreek. We werken in de portalen Zaanstreek en Waterland nauw samen met Evean, HZW Huisartsenzorg, Dijklander Ziekenhuis, Zaans Medisch Centrum, Pennemes, Mennistenerf en Stichting Wonen en Zorg. In de regio’s Alkmaar en Egmond is vorig jaar mei al gestart met een centraal aanmeldnummer voor subacute ouderenzorg.

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!