FACT VVT

2019 was het pilotjaar van het allereerste FACT-team in de VVT in Purmerend én in Nederland. FACT is een afkorting voor 'flexible assertive community treatment'. Dit betekent dat actief zorg wordt aangeboden en dat de behandeling en ondersteuning bij mensen thuis plaatsvindt. Het FACT VVT-team bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, wijkverpleegkundige en casemanager. Zij vormen een interdisciplinair team dat in geval van een crisis cliënten met psychogeriatrische problematiek in de eigen thuissituatie opvangt, stabiliseert en zo mogelijk een toekomstige crisis voorkomt. Hierdoor kunnen cliënten langer thuis blijven wonen, met passende begeleiding en neemt het aantal (crisis)opnames af. 

Ondanks beperkte toegang tot thuiszorg en een krappe personele bezetting, zijn de resultaten uit de pilot goed. Door de snelle inzet van gepersonaliseerde zorg levert het team veel kwaliteit met als resultaat uitstel (27 cliënten zijn met één tot acht maanden uitstel opgenomen in een verpleeghuis), dan wel afstel van verpleeghuisopname (24 cliënten zijn thuis blijven wonen). De cliënt en het netwerk rondom de cliënt, ervaren een hoge mate van betrokkenheid en voelen zich daadkrachtig ondersteund en gehoord. Dit geldt ook voor de huisarts en de praktijkondersteuner.

In 2020 gaat het huidige team in ongewijzigde vorm verder en zal de inzet verder optimaliseren en uitbreiden. Op termijn kunnen in het gehele werkgebied van De Zorgcirkel teams ontwikkeld worden.

Zorg_Algemeen_2.jpg
Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!