Voortzetting samenwerking Omring 

De Zorgcirkel en Omring werken sinds drie jaar samen op het gebied van revalidatie en herstel. Deze samenwerking verloopt goed en heeft geresulteerd in het samenwerkingsverband GRZPLUS

Omdat onze samenwerking zijn vruchten afwerpt, zetten we de samenwerking voort en kijken we nu ook samen op welke andere gebieden we elkaar kunnen versterken. De samenwerking tussen onze organisaties ligt voor de hand vanwege onze op elkaar aansluitende werkgebieden en is ook belangrijk in het licht van enkele maatschappelijke ontwikkelingen. Zo geven we samen vorm en bouwen we aan de zorg van morgen.

grzplus met omring.jpg
Welke resultaten hebben we al geboekt?

Dat de samenwerking naar meer smaakt komt voor een groot deel door de mooie resultaten die dankzij de betrokken medewerkers zijn geboekt. Enkele voorbeelden: 

  • Opening van drie herstelafdelingen in de ziekenhuizen in Den Helder, Hoorn en Purmerend;
  • Aanstelling van een lector bewegingswetenschappen voor onderzoek naar effecten van behandeling en het gebruik van klinimetrie (onder meer het beoordelen van de kwaliteit van meetinstrumenten en van metingen);
  • Investering in hoogwaardige en moderne revalidatieapparatuur op locaties van Omring en De Zorgcirkel. Cliënten ervaren deze apparatuur als zeer positief. Door de gezamenlijke aanschaf hebben we korting bedongen en konden ook de ruimtes worden aangepast en vernieuwd;
  • Implementatie en doorontwikkeling van Ysis (elektronisch patiëntendossier);
  • Ontwikkeling samen met SVOZ (mbo-zorgopleiding) van een scholing voor verzorgenden IG van de revalidatieafdelingen;
  • Inrichting van een structuur voor onderzoek en opleiden met de Vrije Universiteit (VU) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA);
  • Landelijke erkenning voor GRZPLUS als goed voorbeeld en veelvuldige deelname aan landelijke events. En begin 2020 verwachten we de inhoudelijke samenwerking te kunnen bekronen met het Topcare-predicaat.
Wat houdt de verdere samenwerking precies in?

Omdat de samenwerking op het gebied van revalidatie en herstel zo goed verloopt, kijken we waar we elkaar ook op andere gebieden kunnen versterken. Drie onderwerpen krijgen voorrang in de samenwerking:

  • Het voortzetten van de samenwerking op het gebied van herstel en revalidatie (GRZPLUS). Deze samenwerking bouwen we verder uit naar Heliomare, de ziekenhuizen, universiteiten, hogescholen en de eerste lijn;
  • Het onderzoeken van en investeren in een regionaal platform in Noord-Holland Noord voor bereikbaarheid, triage, integrale coördinatie en monitoring samen met de regionale ziekenhuizen;
  • Het starten van een gezamenlijk programma rond wonen met zorg. Hierbij gaat het naast de mogelijkheden om langer thuis te wonen met de juiste zorg ook om het bedenken van vernieuwde vormen van wonen met zorg. Hierbij zoeken wij ook de samenwerking op met woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en ondernemers.

Daarnaast kijken we bij welke andere onderwerpen in het dagelijks werk samenwerking goed is. De samenwerking krijgt de komende tijd verder vorm.

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!