Technologie toolkit

Het project Technologische vernieuwingen is een samenwerking van zorgorganisaties Evean, ViVa! Zorggroep en de Zorgcirkel. De samenleving vergrijst en er is een tekort aan professionals. Daarom zijn wij in 2019 gezamenlijk gestart met de ontwikkeling van een ‘toolkit’ met verschillende technologieën die aansluiten bij de behoeften van de cliënt, mantelzorger of professional. Het doel van de toolkit is dat mensen met dementie en hun naasten beter en langer thuis kunnen wonen door de inzet van zorgtechnologie. Door eerst uit te gaan van de behoefte en daarna pas te kijken welke technologie daarbij aansluit, denken wij passendere ondersteuning te kunnen bieden. De cliënt (en zijn naasten) kan zelf kiezen welke technologie zij/hij graag wil gebruiken, of een zorgverlener kan een bepaalde technologie aanraden. Dat kan één technologie zijn uit de toolkit, maar in sommige situaties natuurlijk ook meerdere. De behoefte bepaalt dat maar ook welke technologie daarin ondersteuning kan bieden.

Er zijn nu drie technologieën geselecteerd voor in de toolkit. Dit zijn:

  • Medido: een slimme medicijndispenser herinnert de cliënt om (de juiste) medicatie op tijd in te nemen.
  • Leefstijlmonitoring: het gebruik van sensoren in de woning om informatie over het leefpatroon van de cliënt te verzamelen en afwijkingen van het normale patroon te signaleren.
  • Seniorentablet: speciale tablet voor ouderen, zodat ook zij mee kunnen in deze digitale wereld.

De selectie wordt nog uitgebreid. Om de huidige technologieën in de toolkit te testen, wordt een pilot voorbereid bij een aantal cliënten thuis.

infographic toolkit.jpg

Deze infographic geeft het hele project weer. Inzomen? Open de infographic in pdf.

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!