Personeelssamenstelling

Om de kwaliteit van zorg te waarborgen hebben wij voldoende en goede medewerkers nodig. Wij streven naar een gebalanceerde mix van medewerkers om de gevraagde zorg aan cliënten te leveren. Omdat de vraag naar zorg stijgt en het aantal beschikbare medewerkers afneemt, zoeken wij buiten de gebaande paden naar oplossingen voor behoud en extra instroom van medewerkers. Om medewerkers aan te trekken, ontwikkelen we nieuwe manieren van (zij)instroom. Dit doen we onder andere samen met zorgorganisaties, opleidingsinstituten en het UWV. We breiden de diversiteit in leerroutes, roosters en dienstverbanden verder uit, om (nog) beter te kunnen inspelen op de behoefte van de huidige en nieuwe medewerkers. Bij het uitbreiden van de formatie ligt het zwaartepunt op medewerkers in de directe cliëntenzorg.

Grotere instroom

In absolute aantallen kwamen er in 2019 meer mensen bij ons binnen dan dat er vertrokken. Dit geldt zowel voor het totaal van de organisatie als voor de afzonderlijke regio’s en andere onderdelen, met uitzondering van staf-en ondersteuningslint. Een groot aandeel vormden de hulpen bij het huishouden (via de Wmo).

In de branche lag de uitstroom in 2018 gemiddeld op 18 procent, bij De Zorgcirkel op 23,5 procent. Met 22,2 procent in 2019 is de uitstroom van De Zorgcirkel dus licht afgenomen.

De instroom lag in de branche in 2018 op gemiddeld 23 procent, bij Zorgcirkel op 29,4 procent. In 2019 bedroeg de Zorgcirkel-instroom 31,8 procent, de impuls van de kwaliteitsgelden is hier zichtbaar.

aantal medw functietype.jpg
Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!