Regio Alkmaar

De regio Alkmaar omvat de locaties Westerhout in Alkmaar en De Mieuwijdt in Graft-De Rijp. Daarnaast bieden we in een groot deel van de regio thuiszorg. Onze belangrijkste speerpunten zijn persoonsgericht werken, medewerkersbezetting en het betrekken van de mantelzorgers.

Lerend zorgen, zorgend leren

Om mantelzorgers te motiveren betrokken te blijven en mee te blijven helpen wanneer hun naaste naar onze locatie verhuist, heeft regio Alkmaar ‘Lerend zorgen, zorgend leren’ opgezet. Binnen dit programma kijken we hoe wij mantelzorgers kunnen adviseren om hun naaste te ondersteunen. Zo kunnen mantelzorgers meedoen met de interne cursus ‘Fysiek, veilig en respectvol werken in de zorg’. Hierin leren medewerkers onder andere over haptonomisch werken; hoe laat je de cliënt naar vermogen meewerken. In 2020 wordt de cursus gegeven in Zorgcirkel Westerhout en zal een mantelzorger deelnemen om te zien hoe dit bevalt.

Westerhout

Op Westerhout hebben we in 2019 veel aandacht gehad voor het leren kennen van de cliënt, nog voor een cliënt bij ons komt wonen en het versterken van persoonsgericht werken. In dit kader hebben we 29 huiskamermedewerkers welkom geheten, wat resulteerde in veel extra handen in de woonkamers en tijdens het eten en drinken. Bij de aanname van kandidaten is gelet op doorstroompotentieel zodat we op deze manier langs een andere route toch ook een aanwas naar niveau 3 bereiken. Een aandachtspunt dat we naar 2020 meenemen is dat we deze huiskamermedewerkers gaan trainen in persoonsgericht werken.​

Bewoners: 229
Medewerkers: 297
Vrijwilligers: 123

Mieuwijdt

Op Mieuwijdt is in 2019 ingezet op extra scholing in persoonsgericht werken en multidisciplinair overleg over het welzijn van de cliënt. In dit kader hebben we medewerkers getraind in persoonsgericht werken en zijn behandelaren enkele uren gaan meewerken op de zorgafdelingen. 

Bewoners: 56
Medewerkers: 54
Vrijwilligers: 76

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!