Regio Edam-Volendam

De regio Edam-Volendam bestaat uit de locaties Gouwzee en Sint Nicolaashof in Volendam, De Meermin in Edam en De Seevanck en De Notaris in Oosthuizen. Daarnaast biedt de regio thuiszorg. Onze belangrijkste speerpunten zijn persoonsgericht werken, veiligheid en meer tijd besteden aan het welzijn van de cliënt.

Sint Nicolaashof en Gouwzee

Op Sint Nicolaashof en op de Gouwzee is in 2019 extra ingezet op huiselijkheid en rust tijdens piekmomenten. In dit kader hebben we medewerkers gastvrijheid aangenomen (in totaal 390 contracturen) die werken tussen 07.30-13.30 uur en 15.00-21.00 uur. Deze medewerkers zijn verdeeld naar behoefte en vraag van de afdelingen.

Door de komst van de medewerkers gastvrijheid is er een merkbare ontlasting in werkzaamheden voor de verzorging en verpleging ontstaan. De medewerkers gastvrijheid houden zich bezig met voeding en pakken een stukje hygiëne en HACCP op. De bewoners ervaren meer rust en aandacht. Ze hebben iemand om zich heen, er is gezelligheid en iemand om een spelletje mee te spelen of een wandeling te maken.

Vanaf juni is het aantal uren voor geestelijke verzorging uitgebreid van 16 naar 24 uren per week. Deze uitbreiding resulteerde direct in meer persoonlijke aandacht voor bewoners, hun (directe) familieleden, medewerkers en vrijwilligers. In 2019 is ook het project Mantelzorgerondersteuning van start gegaan. Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest voor mantelzorgers, georganiseerd door de geestelijk verzorger. Op basis van deze bijeenkomsten is gebleken dat we mantelzorgers met deze ondersteuning iets waardevols boden en ze ook meer tot rust kwamen.

Een aandachtspunt dat we naar 2020 meenemen is ondersteuning en training van de medewerkers gastvrijheid. Een duidelijke taakinstructie en verantwoordelijkheid creëert helderheid over taken en rollen. Ook HACCP-trainingen en trainen in persoonsgericht werken ondersteunen de medewerkers in hun handelen. Bovendien willen we de medewerkers gastvrijheid uitbreiden, met name in de weekenden. 

Bewoners: 93
Medewerkers: 122
Vrijwilligers: 145

Meermin

Op de Meermin is in augustus 2019 een welzijnscoach gestart voor 32 uur per week. Zij heeft zich de laatste maanden van 2019 beziggehouden met de verdieping ‘inzet welzijn nieuwe stijl’ in de Meermin. November 2019 en december 2019 zijn er twee medewerkers gastvrijheid aangesteld voor in totaal 26 uur per week. Zij zijn de laatste twee maanden van 2019 door de welzijnscoach meegenomen in de nieuwe manier van werken. In 2020 willen we het welzijnsteam verder uitbreiden en gaan we op zoek naar een goede verbinding tussen de medewerkers gastvrijheid en de zorgmedewerkers.

De IG’er met als aandachtsgebied kwaliteit wordt nu gefinancierd via de kwaliteitsgelden. Voorheen via de Van Rijngelden. Zij heeft zich beziggehouden met het verder opzetten en uitwerken van begeleiding rondom de leerlingen samen met de praktijkcoach. In 2020 sluit bij haar een verpleegkundige aan met als aandachtsgebied kwaliteit om ook de verpleegkundigen in opleiding goed te begeleiden.

Bewoners: 70
Medewerkers: 60
Vrijwilligers: 80

De Seevanck en De Notaris

Meer medewerkers gastvrijheid was ons doel in 2019. We hebben vier medewerkers gastvrijheid welkom geheten voor in totaal 30 uur per week. Dit betekent dat bewoners gezelschap hebben tijdens cruciale momenten zoals het ontbijt en ook meer aandacht tijdens andere momenten. Deze medewerkers richten zich helemaal op het welzijn en de behoeftes van de bewoners.  

Tevens is de inzet van de beweegagoog uitgebreid naar twee keer per week. Daardoor hebben de bewoners ook meer beweging. Er is een extra leerling in opleiding (28 uur) dit maakt dat de formatie en het niveau van de medewerkers op peil blijft. Zo blijven we kwaliteit leveren.

Aandachtspunt dat we naar 2020 meenemen is dat we medewerkers gastvrijheid blijven inzetten en wellicht in de ochtend de inzet van medewerkers gastvrijheid willen uitbreiden met een uur.

De Proeftuin-opleiding is een organisatiebreed project gefinancierd vanuit de kwaliteitsgelden. Binnen de regio Edam-Volendam is daarmee in 2019 beoogd extra zorgmedewerkers via zij-instroom op te leiden: de Proeftuinleerlingen. In dit kader hebben we zeventien leerlingen welkom geheten van wie er nu nog zestien in opleiding zijn voor in totaal 448 uur per week.

Bewoners: 14
Medewerkers: 24
Vrijwilligers: 33

Vpt

In de Thuiszorg Edam-Volendam, specifiek bij de cliënten met Wlz/vpt-zorg, is in 2019 niet alleen ingezet op persoonsgerichter werken, maar ook op voldoende aandacht voor het welzijnsaspect bij cliënten. Wij hebben dat vertaald naar extra medewerkers gastvrijheid en daginvullingscoaches.

In dat kader hebben we in 2019 twee extra daginvullingscoaches aangesteld en vijftien medewerkers gastvrijheid. Daardoor hebben we bij alle vpt-cliënten in Volendam een persoonlijk welzijnsdoel gemaakt en een planning van uitvoering daginvulling naar behoefte.

De aanwezige medewerkers gastvrijheid zijn in 2019 geschoold in persoonsgericht werken, dementie en benadering van cliënten met dementie en hygiënisch werken.  

Een aandachtspunt dat we naar 2020 meenemen is deze ontwikkeling/kennis te borgen door de scholing in te bedden in het Scholingsjaarplan. Een tweede aandachtspunt voor 2020 is het bewaken van de continuïteit van welzijnszorg, door het aanstellen van een vierde daginvullingscoach. Daarnaast vullen we het vertrek van medewerkers gastvrijheid aan, waar nodig. Een aantal van hen stroomt namelijk door naar de V&V-zorg. We breiden naar verwachting uit met tien medewerkers gastvrijheid passend bij de groei van vpt-cliënten.

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!