Vrijwilligersraad Purmerend

Sinds medio 2018 is in de regio Purmerend een vrijwilligersraad actief. De raad behartigt de belangen van vrijwilligers in de regio en adviseert over het beleid met betrekking tot vrijwilligers. Het vrijwilligersbeleid en -handboek vormen daarbij het kader, evenals de samenwerkingsovereenkomst die de raad met de regiodirecteur heeft gesloten en het reglement van de vrijwilligersraad. De raad is circa drie keer per jaar aanwezig bij en geeft input aan de vakgroep vrijwilligerscoördinatoren.

Samenstelling

De samenstelling van de vrijwilligersraad blijft constant en op twee locaties na is iedere locatie van de regio Purmerend in de raad vertegenwoordigd. De vrijwilligersraad had in 2019 de volgende leden: Carla Koot, Anja Stokroos, Yolanda Landzaat, Thea Beerens en Ellie Baker.

Tevredenheidsenquête

In 2019 heeft de vrijwilligersraad een tevredenheidsenquête onder de vrijwilligers van de regio Purmerend gehouden, met ondersteuning van de afdeling Kwaliteit & veiligheid (K&V). Van de circa 560 vrijwilligers heeft ongeveer 45% de enquête ingevuld; een mooie score gezien de vakantieperiode en de doelgroep. De gemiddelde tevredenheid regio-breed lag tussen de 4 en 4,5 op een schaal van 0 tot en met 5. Verbeterpunten die uit de enquête naar voren zijn gekomen, betreffen vooral de communicatie. Om de communicatie met de vrijwilligers te verbeteren, is met de vrijwilligersraad afgesproken om de nieuwbrief voor vrijwilligers Purmerend frequenter uit te geven (circa vier keer per jaar). Iedere locatie en de vakgroep vrijwilligerscoördinatoren hebben verbeterpunten uit de enquête in het jaarplan 2020 vertaald.

Ervaringen delen

Het is de bedoeling dat de ervaringen van/met deze eerste vrijwilligersraad van De Zorgcirkel worden gedeeld met de andere regio’s. Daarna wordt bekeken of ook voor de andere regio’s een dergelijke raad nuttig is danwel of een Zorgcirkelbrede vrijwilligersraad zinvol is.

vrijwilligersraad purmerend.jpg
Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!