Verpleegkundige en verzorgende adviesraad (VVAR)

De VVAR heeft zich in het verslagjaar verder ontwikkeld. Er is geïnvesteerd in netwerkcontacten met vakgroepen van andere disciplines, met ondersteunende diensten en met de OR en CCR.

De VVAR-leden hebben maandelijks overleg en overleggen circa drie keer per jaar met het lid raad van bestuur en de bestuurssecretaris. Een VVAR-lid neemt deel aan het Kwaliteitsberaad

De VVAR heeft bijgedragen aan de ontwikkeling of aanpassing van verschillende beroepsinhoudelijke documenten, of de bekendheid daarvan. Hierbij ging het o.a. over: het zorgpad stervensfase, het kwaliteitskader wijkverpleging, het gebruik van veilige naalden, protocollen over niet natuurlijke dood, wondbehandeling, intertrigo en hypoglykemie, het hitteprotocol, en de richtlijn urineweginfecties.

Een bron van zorg was de bezetting van de VVAR. Een aantal leden heeft het lidmaatschap opgezegd. Zij konden het deelnemen aan de VVAR moeilijk combineren met hun werkzaamheden als zorgverlener. Het werven van nieuwe leden verliep aanvankelijk moeizaam. Aan het eind van het jaar werden enkele nieuwe kandidaten vanuit het netwerk voorgedragen.

Voor 2020 is een jaarplan opgesteld. Hierin zijn een aantal hoofdthema’s benoemd en uitgewerkt:

  1. deskundigheid en ontwikkelingsmogelijkheden voor verpleegkundigen en verzorgenden,
  2. meedenken en meedoen van verpleegkundigen en verzorgenden als het gaat om beleid, onderzoek, innovatie en implementatie, 
  3. faciliteiten voor de VVAR-leden om te kunnen leren en zich te ontwikkelen.
Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!