Indicatoren

Over 2019 is in januari/februari 2020 informatie verzameld over kwaliteit van zorg in onze verpleeghuizen aan de hand van indicatoren uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Voor 2019 is het aantal en de inhoud van de indicatoren aangepast. Er gelden drie verplichte indicatoren basisveiligheid en twee keuze-indicatoren.

Verplichte indicatoren
  • Advance Care Planning: percentage cliënten op de afdeling waarbij beleidsafspraken rondom het levenseinde zijn vastgelegd in het zorgdossier.
  • Bespreken medicatiefouten in het team: percentage afdelingen waar medicatiefouten tenminste één keer per kwartaal multidisciplinair worden besproken.
  • Aandacht voor eten en drinken (nieuwe indicator): percentage cliënten op de afdeling waarbij voedselvoorkeuren in de afgelopen zes maanden zijn besproken en vastgelegd in het zorgdossier.
Keuze-indicatoren

Binnen De Zorgcirkel is de keuze gevallen op de keuze-indicatoren: 

  • middelen en maatregelen rondom vrijheid: percentage cliënten op de afdeling waarbij middelen en maatregelen zijn toegepast. 

  • werken aan vrijheidsbevordering: wijze waarop de organisatie nadenkt over vrijheidsbevordering van cliënten.

De reden hiervoor is dat wij denken dat deze goed aansluiten bij het in 2020 doorlopende project Vrijheid en veiligheid waarbinnen we ons onder andere bezighouden met de invoering van de Wet zorg en dwang. 

In 2020 worden de bevindingen over deze indicatoren gedeeld en besproken binnen de organisatie, zodat we zo nodig gericht verbeteracties op deze onderwerpen kunnen uitvoeren.

Bekijk hier de resultaten van de indicatoren per locatie (pdf). 

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!