Kwaliteitsberaad

In het Kwaliteitsberaad worden relevante ontwikkelingen rondom kwaliteit besproken, aangevuld met casuïstiek rondom kwaliteit van zorg uit De Zorgcirkel. Het is geen besluitvormend orgaan, maar een overleg waarin een brede vertegenwoordiging van de organisatie met elkaar van gedachten wisselt over thema’s rondom kwaliteit. Soms komen hier concrete producten of adviezen uit (zoals de Handreiking omgaan met complexe situaties), soms komen er ideeën of wensen uit die door de deelnemers aan het Kwaliteitsberaad worden vertaald voor hun afdeling of team.

Deelnemers

Deelnemers aan het Kwaliteitsberaad zijn: kwaliteitsfunctionaris, manager kwaliteit en veiligheid, vertegenwoordigers van de regioteams (onder andere regiodirecteuren), vertegenwoordigers van de ondernemingsraad, centrale cliëntenraad, verpleegkundige en verzorgende adviesraad en vakgroepen. Het Kwaliteitsberaad komt vier keer per jaar bij elkaar.

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!