2019, Geen ‘gewoon’ jaar

Medio 2020, kort na de eerste piek van de coronacrisis, kijken we terug op 2019 en realiseren we ons hoe ver weg dat jaar lijkt, en ook hoe het vanuit de huidige situatie een ‘gewoon’ jaar lijkt te zijn geweest. Het was het derde jaar waarin alle regio’s van De Zorgcirkel met grote inzet hebben gewerkt aan de koers ‘Vanuit behoefte gestart…’. Met samenkracht is voortuitgang geboekt en zijn resultaten behaald.

We hebben het persoonsgericht werken verder uitgewerkt en nu met name ook het ‘eten en drinken’ veel meer in dat perspectief gebracht. We leveren nu veel meer maatwerk. Voor cliënten is dat iedere dag weer van groot belang. Om binnen onze visie maximaal maatwerk mogelijk te maken hebben we een koper gevonden voor onze centrale keuken en zijn we een nieuwe samenwerking aangegaan met een maaltijdexpert. 

In het kader van goed en prettig werken voor en door medewerkers zijn veel initiatieven gestart. Deze zijn samengebracht in de medewerkerreis die we in dit jaarverslag verder toelichten. Onderdeel daarvan is ook de start van een leertraject voor de bijna honderd leidinggevenden van De Zorgcirkel.

Om goed te blijven bijdragen aan de behoeften van oudere mensen in onze regio’s werken we steeds succesvoller samen in netwerken met collega’s en externe stakeholders. Concrete resultaten daarvan zijn bijvoorbeeld de coördinatiepunten subacute ouderenzorg die De Zorgcirkel zowel in de regio Zaanstreek/Waterland als in Noord-Kennemerland beheert. Ook heeft De Zorgcirkel in deze regio visietrajecten geïnitieerd. Zowel in het gedachtegoed van het adviesrapport Oud en zelfstandig in 2030 als in het kader van de juiste zorg op de juiste plek. In de huidige coronacrisis merken we hoe waardevol de door deze trajecten sterk geïntensiveerde samenwerking nu al is. De regionale visies stellen we in 2020 vast waarna programmatische uitwerking volgt.

Al met al was 2019 meer dan een ‘gewoon’ jaar. Het was een energiek en prachtig jaar. ‘Kwaliteit’ wordt gemaakt in de relatie tussen mensen. Juist daar krijgt liefdevolle en deskundige zorg zijn waarde. Ook op deze plek willen we onze grote waardering uitspreken voor die waarde die de ruim 4.000 medewerkers en 1.400 vrijwilligers van De Zorgcirkel iedere dienst, iedere dag, avond en nacht hebben toegevoegd. Rechtstreeks of ondersteunend. Daarbij hebben CCR, OR en VVAR actief betrokken en loyaal bijgedragen aan de missie van De Zorgcirkel.

Een groot DANK JE WEL!

Monique Cremers en Ronald Buijs
Raad van bestuur

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!