Cliëntevaluatiegesprek

Ontstaan vanuit onze eigen behoefte, vertelt Lotte van de Steeg, manager Kwaliteit en Veiligheid. “We zochten naar een manier om cliëntervaringen op te halen die meteen al zou bijdragen aan het verbeteren van de relatie tussen cliënt en zorgmedewerker. Het was even zoeken wat daarvoor de beste manier is, maar er zijn al enkele gesprekken gevoerd en het resultaat is volgens medewerkers heel waardevol.”

Door twee keer per jaar een goed gesprek te hebben over de ervaren kwaliteit en zorg, slaan we dus twee vliegen in één klap:

  • Het gesprek en (daarmee) de relatie tussen de zorgverlener en cliënt/vertegenwoordiger faciliteren: samenwerken voor een betere kwaliteit van zorg en leven voor de cliënt.
  • Inzicht krijgen in de ervaringen van de cliënt en/of vertegenwoordiger over de kwaliteit van (persoonsgerichte) zorg en zijn/haar leven en deze verbeteren waar mogelijk, op individueel, locatie- en regioniveau.

De werkwijze is ontwikkeld door een van De Zorgcirkel-trainees, in samenwerking met de afdeling Kwaliteit en Veiligheid en met verschillende zorgafdelingen die tussentijdse versies in de praktijk getest hebben. Zij hebben ook een toolbox ontwikkeld met ondersteunende middelen voor op het Leerplein.

In juli 2020 konden afdelingen starten met het cliëntevaluatiegesprek. In december 2020 is de vragenlijst in het ECD Caress in gebruik genomen. Begin 2021 wordt de informatie die De Zorgcirkel hiermee verzamelt ook ontsloten op team-, regio- en Zorgcirkelniveau.

Dat betekent dat er in 2020 nog niet veel cliëntevaluatiegesprekken zijn gevoerd. Lotte: “We zitten nu middenin het in gebruik nemen van deze werkwijze.”

Het cliëntevaluatiegesprek en het bijbehorende formulier vervangen het ‘afvinklijstje’ dat bij de halfjaarlijkse zorgevaluatie hoorde. Lotte: “Waar eerder het invullen van het formulier het doel leek te worden, willen we nu van ‘het goede gesprek’ het doel maken. Kwaliteit van zorg ontstaat in de relatie tussen cliënt, zijn naasten en de medewerker. Dat is onze visie. En daarvoor is het voeren van een gesprek belangrijk en waardevol. Het voeren van een goed gesprek is overigens ook best spannend. Soms is even een lijstje afvinken gemakkelijker.”

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!