GRZ

Ook bij GRZ (geriatrische revalidatiezorg) verzamelt De Zorgcirkel natuurlijk cliëntervaringen. Bij GRZ is sprake van een ander soort cliëntenpopulatie: mensen verblijven er tijdelijk omdat ze na de revalidatie weer naar huis of naar het verpleeghuis gaan. Het meten van cliëntervaringen is om die reden een continu onderzoek.

Tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 hebben 238 GRZ-cliënten de online evaluatie ingevuld. 65 procent van hen was een ‘promotor’: zij antwoordden op de vraag of ze GRZ van De Zorgcirkel zouden aanbevelen bij familie en/of vrienden met een 8, 9 of 10. Ten opzichte van 2019 een stijging met 5 procentpunten.

Het hoogst werd gescoord op vragen over:

 • omgang en aandacht van medewerkers
 • omgaan met privacy
 • bevorderen van zelfstandigheid
 • effecten van de behandeling.

Het laagst werd gescoord op vragen over:

 • Informatie vanuit het ziekenhuis voorafgaand aan opname.
  • 53 procent geeft hiervoor een 6 of lager
 • Maaltijden
  • 37 procent geeft een 6 of lager
 • Betrekken van revalidanten en mantelzorgers bij het opstellen van het behandelplan.

Lotte van de Steeg, manager Kwaliteit en Veiligheid: “Dat maaltijden niet altijd positief worden ervaren, is wel vervelend, want goed eten is belangrijk, zeker bij revalidatie. We zien in de praktijk ook wel dat het afhankelijk is van waar de afdeling GRZ zit, in een ziekenhuis of een van de verpleeghuislocaties.”

Zorgelijker vindt Lotte evenwel dat de informatie vanuit het ziekenhuis voorafgaand aan een opname niet naar tevredenheid van cliënten verloopt. Lotte: “We kunnen dit niet als De Zorgcirkel alleen oplossen. We werken in een keten van zorg samen met onder andere ziekenhuizen, daarom moeten we hier met elkaar naar kijken.”

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!