PREM wijkverpleging

Een verplicht onderdeel uit het Kwaliteitskader Wijkverpleging is de PREM-vragenlijst (Patient Reported Experience Measures) voor de wijkverpleging. Het is een korte vragenlijst, vertelt Lotte van de Steeg, manager Kwaliteit en Veiligheid, met tien vragen die inzicht bieden in de ervaren zorg.

Vanwege de coronacrisis had De Zorgcirkel eerder besloten de PREM in 2020 niet af te laten nemen, onder meer omdat thuiszorg op veel plekken verminderd werd. Landelijk werd de nieuwe deadline voor de PREM echter zo gekozen, dat we alsnog in het najaar een meting hebben laten uitvoeren door Facit, vertelt Lotte. “Daarnaast heeft Facit in diezelfde periode cliënten die hulp bij huishouding of dagbesteding hebben, bevraagd over hun ervaringen.”

189 cliënten van De Zorgcirkel hebben de vragenlijst ingevuld en geretourneerd: een respons van 60 procent.

Op de vraag “zou u deze zorgorganisatie aanbevelen bij familie en/of vrienden” antwoordde 94 procent “ja”, hetzelfde percentage als in 2019. Het hoogst werd gescoord op vragen over de relatie tussen cliënt en zorgverlener:

  • Voelt u zich op uw gemak bij de zorgverleners?
  • Houden de zorgverleners in de gaten hoe het met uw gezondheid gaat?
  • Behandelen de zorgverleners u met aandacht?

Het laagst werd gescoord op vragen die samenhangen met beschikbaarheid van medewerkers:

  • Krijgt u zorg van vaste zorgverleners?
  • Komen de zorgverleners op de afgesproken tijd?
Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!