Innoverende kortdurende zorg

Marjory Smiers is directeur geriatrische revalidatie bij De Zorgcirkel. Marjory vertelt over het innoveren van de kortdurende revalidatiezorg.

Samenwerking Dijklander Ziekenhuis

Binnen het 15 jaar lange samenwerkingsverband met het Dijklander Ziekenhuis is er een nieuw initiatief, onderdeel van ‘De Droom’. Sinds december 2020 is er de Ouderenkliniek. Voor ouderen die niet hoeven te blijven in een regulier ziekenhuis maar ook nog niet naar huis kunnen, zijn er twee bedden in het Dijklander Ziekenhuis op het Transitorium, de Zorgcirkel-revalidatieafdeling.

Dit nieuwe initiatief is ontstaan omdat de geriater in het ziekenhuis zag dat veel ouderen belanden op drukke afdelingen, wat bij hen snel leidt tot overprikkeling. Ze krijgen daardoor last van ernstige verwardheid, delier, terwijl er op een reguliere ziekenhuisafdeling meestal geen tijd is voor intensieve begeleiding.

Marjory: “De geriater in het ziekenhuis en de specialist ouderengeneeskunde van De Zorgcirkel hebben samen een zorgpad opgesteld voor deze specifieke doelgroep.” De geriater ziet ouderen op de eerste hulp of in de kliniek en beoordeelt of deze ouderen beter naar het ziekenhuis kunnen omdat ze medisch instabiel zijn of beter op hun plek zijn bij de ouderenkliniek. De behandelend arts is de specialist ouderengeneeskunde van De Zorgcirkel, medebehandelaar is de geriater van het Dijklander Ziekenhuis. Een heel team van zorgverleners staat hen bij.

Marjory: “In een vriendelijke, prikkelarme omgeving, gericht op zelfredzaamheid en terugkeer naar huis, volgen de ouderen een persoonlijk en intensief behandelprogramma. Naasten zijn ook van harte welkom. Het doel is dat zij binnen negen dagen weer voldoende mobiliteit, stabiliteit en vertrouwen hebben om terug naar huis te gaan en daar verder te herstellen met thuiszorg.” Het betreft in eerste instantie een pilot. Als de pilot een succes is, is groeien naar tien tot twaalf bedden mogelijk. Belangrijk is het activerende klimaat, benadrukt Marjory: “Mensen blijven niet in bed liggen. Ze werken actief aan hun herstel.”

Ouderenkliniek Dijklanderziekenhuis
Start december: drie cliënten

Samenwerking Noordwest Ziekenhuisgroep

Met de Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) loopt eveneens een innoverend initiatief. In 2020 zijn de voorbereidingen getroffen voor een observatie-herstelafdeling bij NWZ - locatie Alkmaar. Er is een grotere vraag naar herstelzorg dan we tot nu toe kunnen bedienen, vertelt Marjory. “Het ziekenhuis heeft een aantal verkeerdebeddagen: mensen die geen ziekenhuiszorg (meer) nodig hebben maar ook nog niet naar huis kunnen. Vanuit het ziekenhuis worden deze mensen nu doorverwezen naar de nieuwe herstelafdeling.” De juiste zorg op de juiste plek is het doel. Mensen blijven maximaal drie weken op deze afdeling en worden daar intensief geobserveerd, zodat een goed beeld ontstaat van de vervolgzorg die nodig is. Op 1 maart 2021 is de herstelafdeling officieel geopend. 

Mooi aan dit initiatief is ook de gezamenlijke werving van medewerkers, vertelt Marjory. “De HR-afdelingen van ons en van het ziekenhuis hebben hierin samengewerkt. Medewerkers die bijvoorbeeld minder goed passen bij het ziekenhuis, kunnen heel geschikt zijn voor de revalidatie-herstelzorg. Voor mensen die graag in een ziekenhuis werken een ideale plek, ook voor mensen die nu bij De Zorgcirkel werken.” Voor de observatie-herstelafdeling in het NWZ is dan ook geen gebrek aan personeel. De bedden worden gefinancierd uit de uitbreiding van het eerstelijnsverblijf-budget.

Entree Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar.jpg

Ambulant revalideren

Ambulant revalideren is een speerpunt van geriatrische revalidatiezorg (GRZ). In multidisciplinaire overleggen is altijd weer de vraag aan de orde of de cliënt thuis kan revalideren. In 2020 hebben we meer dan honderd ambulante trajecten opgestart. Dat is een stijging van 20 tot 30 procent ten opzichte van vorige jaren. Marjory: “De stijging is vooral te danken aan iedere keer opnieuw de vraag stellen of de revalidatie ook ambulant kan plaatsvinden.”

Ambulante trajecten:

  • Voor 2019: 153
  • Voor 2020: 151, dus ondanks corona, waarbij de GRZ een leegstand heeft gehad van 50 procent gedurende 4 maanden, een goed resultaat.
Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!