Nieuwe woonzorgconcepten

Bij De Zorgcirkel hebben we 27 panden in beheer, een groot deel daarvan huren we, vertelt Aiko. “Om kwalitatief goede zorg te verlenen moeten panden goed onderhouden worden. Veiligheid en wooncomfort zijn belangrijk maar ook de mogelijkheid om efficiënte zorg te verlenen.” De cliëntenpopulatie is de laatste jaren fors veranderd. Omdat mensen langer thuis blijven wonen, is de gemiddelde leeftijd van cliënten bij onze locaties gestegen tot 85,6 jaar en zij hebben naar verhouding een grotere zorg- en andere woonbehoefte dan voorheen. Dat heeft consequenties voor ons vastgoed.”

Samenwerken

Reguliere verpleeghuiszorg wordt ook steeds vaker thuis geleverd. Als zorgorganisatie wil je dan ook samenwerken met vastgoedpartijen die nieuwe vormen van wonen voor ouderen ontwikkelen. Dat hebben we bijvoorbeeld nu al gedaan bij De Friese Vlaak in Volendam en Burano in Zaandam. De consequentie is ook dat je als zorgorganisatie minder vaak zelf de vastgoedeigenaar zult zijn. Maar, relativeert Aiko van der Lem, manager Vastgoed en Nieuw Wonen, deze ontwikkeling: “We hebben steeds meer ouderen in Nederland en ook de vraag naar verpleeghuiszorg zal toenemen. Het vraagt allemaal om goed analyseren van onder andere demografische ontwikkelingen om ook als Zorgcirkel te kunnen bepalen wat nodig is en op welke termijn.”

Friese Vlaak_Vlag hijsen_02.jpg

Strategiedag

In 2020 heeft de afdeling hiervoor een strategiedag met het managementteam en de raad van bestuur georganiseerd. Ook zijn daar nieuwe woonzorgconcepten besproken. Aiko: “In feite spreken we over gemeenschappelijke woonvormen voor de fase tussen zelfstandig thuis-wonen en de verpleeghuisfase. Waarbij elkaar ontmoeten en omzien naar elkaar belangrijk zullen zijn. Het zou een mooie ontwikkeling zijn als vitale ouderen van 65-plus die graag wat willen betekenen voor anderen, dichtbij ouderen met een kwetsbaarheid met elkaar een woongemeenschap gaan vormen.”

Visievorming

Met zorgorganisatie Omring werken we ook aan visievorming, rond de titel ‘de zorgzame buurt’, dat eveneens bouwstenen voor de strategische visie op vastgoed gaat opleveren. We zien als De Zorgcirkel veel van de ontwikkelingen aankomen en het is belangrijk dat we daarin onze rol bepalen, vindt Aiko. Het idee van woongemeenschappen, communities, werkt alleen als er voldoende ouderen maar ook genoeg voorzieningen zijn. En dus is van alle stakeholders commitment nodig: van de zorgorganisaties, vastgoed/wooncorporaties, welzijnsorganisaties en gemeente en zorgverzekeraar. Aiko: “We moeten het op lokaal niveau willen organiseren. Daar moet je elkaar ontmoeten om een beweging in gang te zetten.”

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!