Zorgtechnologie

Voor het geschetste probleem van de vergrijzing aan de ene kant en de krappe arbeidsmarkt aan de andere kant, zijn verschillende technieken een deel van de oplossing. De coronacrisis, hoe vreselijk ook, heeft in het leren werken met die technieken overigens een positieve rol gespeeld. Dat zit zo. Vorig jaar in maart konden familie en naasten niet meer op bezoek komen. Beeldbellen heeft daardoor ook De Zorgcirkel bereikt. Medewerkers zijn gaan communiceren via Zoom en er zijn al 90 iPads voor cliënten in bruikleen.

Beeldbellen als norm

Beeldbellen is weliswaar aan een opmars bezig, maar we hebben het wel over de generatie mensen die 80-plus zijn en kinderen hebben die vaak ook al 60-plus zijn. Marco Jansen, manager ICT, Informatievoorziening & Innovatie: “Toen de eerste lockdown voorbij was, konden mensen weer bezoek ontvangen en konden ook de zorgmedewerkers weer net zo vaak langsgaan. Hoe zorg je er dan voor dat elkaar online zien de norm wordt voor zaken waarbij fysieke nabijheid niet nodig is? Dat is toch een hele opgave.” Om het voor senioren gemakkelijk te maken om te gaan of blijven beeldbellen, is er bij De Zorgcirkel in 2020 een seniorentablet geïntroduceerd: de Compaan. Marco: “Niet stuk te krijgen en bovendien heel simpel te bedienen met maar één knop.”

thumbnail_Compaan eettafel.jpg

Leefstijlmonitoring

Met leefstijlmonitoring, die gebruik maakt van sensoren, krijgen familieleden of naasten van zelfstandig wonende cliënten een signaal als vader of moeder al een tijdje een afwijking heeft van het normale bewegingspatroon. Zo kan voorkomen worden dat iemand bijvoorbeeld na een val in huis lang op hulp moet wachten.

Innovatieve robots

Een mooie innovatie is zorgrobot Tessa, die helpt om de dag te structureren. Tessa wijst erop dat het tijd is voor het innemen van medicatie. En er is al een ‘companien robot’ Sara in een pilot ingezet, die intramuraal mensen gezelschap houdt. Wijzen op de voordelen is ook weer een manier om draagvlak voor dergelijke innovaties te realiseren, vertelt Marco. “Zo’n robot kan bijvoorbeeld ook heel leuk zijn voor de kleinkinderen die op bezoek komen. Bij een andere zorginstelling is uit onderzoek gebleken dat kleinkinderen zo’n robot geweldig vinden en hoe fijn is het dan als oma of opa er ook nog baat bij heeft. We kunnen nog veel meer laten zien waar de voordelen zitten.”

tinybot tessa met telefoon.jpg

Medido

Medicijndispenser Medido wordt in verschillende regio’s van De Zorgcirkel al regelmatig ingezet, met een tweeledig doel. Marco: “Medido levert veel efficiëntie op, want je hoeft niet meer langs bij de cliënt, maar het is ook een belangrijk middel om medicatieveiligheid te verhogen.” Ook bij Medido geldt dat de inzet van thuiszorgteams enorm belangrijk is om draagvlak bij cliënten voor deze ‘techniek’ te realiseren. Artsen, wijkverpleegkundigen, verzorgenden, het is voor iedereen wennen dat Medido statistisch veiliger zorg biedt dan handmatig medicatie versterken. Marco: “Ook naasten hebben er natuurlijk veel baat bij dat medicatieveiligheid toeneemt door Medido. Daar kunnen we nog meer de nadruk op leggen. Uit zichzelf zal een cliënt er niet zo snel om vragen.”

Cliëntportaal

Een prettig hulpmiddel om nu al informatie te delen, is het Cliëntportaal. Wat De Zorgcirkel graag wil, is via het Regioplatform elektronische overdracht verder ontwikkelen in de richting van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Marco: “Ons cliëntenportaal is op dezelfde leest geschoeid. Je bent als cliënt eigenaar van je dossier en je logt in op jouw portaal. Je kunt zelf zo beter de regie voeren over jouw zorg. Bijvoorbeeld zelf informatie in je dossier achterlaten, of vragen stellen naar aanleiding van wat je als familie leest over je vader of moeder. Tegelijkertijd is dat ook echt wennen voor zorgteams.”

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat 35 procent van de cliënten en/of hun naasten in 2020 actief gebruik maakte van het Cliëntportaal. Nog steeds geen meerderheid, maar wel een forse stijging in vergelijking net de jaren ervoor toen dat percentage rond de 5 procent schommelde. Marco: “Onze ECD-leverancier heeft veel grote zorgorganisaties als klant en vertelde dat De Zorgcirkel een van de voorlopers op dit gebied is.”

ipad_clientportaal2.jpg
Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!