Duurzaamheid

Ook De Zorgcirkel werkt aan deze maatregelen. We zijn al een eind op weg. Afgelopen jaar hebben de meeste locaties die het nog niet hadden, zonnepanelen op de daken gekregen. Sinds 2015 is De Zorgcirkel flink minder gaan uitgeven aan energie en water. Aiko van der Lem, manager Vastgoed en Nieuw Wonen: “Ook stadsverwarming op een aantal locaties heeft daaraan bijgedragen. En we zijn bezig om op grote schaal ledverlichting door te voeren.”

Er was al de Green Deal Zorg 1.0, zegt Aiko, die De Zorgcirkel in 2017 heeft ondertekend. Het ondertekenen van Green Deal Zorg 2.0 staat gepland voor 2022. Aiko. “Duurzaamheid gaat niet alleen om gebouwgebonden maatregelen, daarmee zijn we heel ver. Het gaat ook om gescheiden afvalinzameling, terugdringen mobiliteit met fossiele brandstoffen, duurzaam inkopen, dat is allemaal nodig als je serieus werk wilt maken van CO2-reductie en energiebesparing. Bewustzijn en draagvlak is nodig van medewerkers. Je kunt het wel top-down opleggen, maar daarmee gebeurt het niet automatisch. Het ondertekenen van de Green Deal Zorg 2.0 heeft in onze visie alleen zin als de medewerkers van De Zorgcirkel zich bewust zijn van het belang van duurzaamheid en de ruimte voelen om hier ook daadwerkelijk aan te gaan werken.”

Vandaar dat ondertekenen naar 2022 is verlegd en 2021 door De Zorgcirkel is uitgetrokken voor het realiseren van een breed draagvlak voor duurzaam werken. Totdat de organisatie de Green Deal Zorg 2.0 ondertekent, zijn audits van de gebouwen verplicht, de zogeheten Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Die audit heeft bij De Zorgcirkel in 2020 plaatsgevonden.

Aiko is blij met deze audit. “Eigenlijk is de EED-toetsing een soort 0-meting van hoe we ervoor staan en wat we nog kunnen doen. We hebben daardoor een lijst met mogelijkheden om de locaties van De Zorgcirkel verder te verduurzamen. Die hebben we benut voor het maken van een investeringsplan en dat is prettig.” Wat is er uit de audit gekomen? “We hebben in de periode van 2015-2020 al ongeveer 25 procent aan energie- en CO2-reductie gerealiseerd. Maar het moet gezegd dat de eerste klap ook de gemakkelijkste is geweest door de investering in zonnepanelen. Nu volgt een lastiger deel. We hebben tot 2030 om ook dat tweede deel te realiseren.”

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!