Vitaliteit

De Zorgcirkel realiseert zich dat haar omgeving en de branche continu veranderen én dat medewerkers hierin meegaan. Hiervoor is belangrijk dat medewerkers vol energie, veerkracht, fit en met veel plezier hun werk kunnen doen en dat wij hen hier als organisatie in ondersteunen. Het vitaliteitsbeleid was al opgestart voordat Miranda begon. Vitaliteit is belangrijk: het gaat over goed in je vel zitten, veerkrachtig zijn en de dag enthousiast en met goede zin kunnen beginnen en dat je die energie meeneemt naar je werk. Iedereen profiteert daarvan: de medewerker zelf, maar ook naaste collega’s en cliënten.

Werken met een kwetsbare groep cliënten brengt ook verlies met zich mee en de coronacrisis heeft dat nog eens benadrukt. De Zorgcirkel heeft daar aandacht voor en ondersteunt medewerkers op verschillende manieren met rouw- en traumaverwerking. Een multidisciplinair team organiseerde de gesprekslijn ‘Aandacht voor jou!’ en medewerkers ontvingen diverse uitingen met tips voor werken onder druk.

Goed voor medewerkers zorgen, is tijdens de coronacrisis belangrijker dan ooit. In navolging van een landelijk advies zetten we bij De Zorgcirkel in op een breed aanbod zodat iedere medewerker ondersteuning kan krijgen. Een psycholoog is aangesteld om een vitaliteitsprogramma op te zetten. Dit wordt in 2021 verder uitgerold. Onderdeel van het programma is een zogeheten welzijnsscan van Inuka om (meer) bewustzijn bij medewerkers te realiseren over gezond gedrag en vitaliteit. Speciale aandacht verdienen de medewerkers die in de nacht werken. In 2020 is op beide gebieden een pilot gestart.

Thuiszorgmedewerker
Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!