GRZ

In 2020 heeft GRZPLUS (het samenwerkingsverband tussen Omring en De Zorgcirkel op het gebied van GRZ) het Topcare certificaat behaald voor alle (zes) locaties.

Ook is een observatie- en herstelafdeling in het Noordwest ziekenhuis Alkmaar ontwikkeld, waardoor de samenwerking met dit ziekenhuis is geïntensiveerd.

De coronapandemie heeft veel aandacht en inzet van de GRZ gevraagd. De GRZ heeft covidunits opgezet in het Jaap van Praaghuis in Purmerend voor thuiswonende cliënten met dementie of een somatische zorgvraag en COVID-19. In het Dijklanderziekenhuis is de herstelafdeling ingericht voor de opvang van covidpatiënten vanaf de SEH en voor de opvang van patiënten na een IC opname vanwege COVID-19. In de eerste golf zijn deze units drie maande open geweest en in oktober, tijdens de tweede golf,  zijn deze units binnen 72 uur heropend. Evean is bij de tweede golf de partner met wie de GRZ (De Zorgcirkel) de zorg en behandelinzet heeft gewaarborgd. De rol van gastvrouw is ingevuld met horecamedewerkers vanuit Purmerend, hiermee is succesvol de samenwerking gezocht.

Binnen GZPLUS is een covidrevalidatieprogramma ontwikkeld voor klinische/ambulante/1e lijn revalidatie. Hierbij is nauw samengewerkt met Verenso en het LUMC. Dit revalidatieprogramma CO-FIT+ heeft landelijke erkenning gekregen.

Covid heeft geleid tot:

  • Inzet behandelaren in zorg ter ondersteuning;
  • versnelling van het inzetten van beeldzorg;
  • nog sterkere samenwerking in de keten met huisartsen, ziekenhuis en wijkverpleging;
  • ziekenhuis verplaatste zorg (opvang post IC covidpatiënten).
Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!