Regio Edam-Volendam

De regio Edam-Volendam bestaat uit de locaties Gouwzee en Sint Nicolaashof in Volendam en De Notaris en De Seevanck in Oosthuizen. Per 31 december 2020 is de locatie De Meermin in Edam opgeheven en de locatie Friese Vlaak in Volendam gestart. Daarnaast biedt de regio zorg thuis waaronder ook ‘volledig pakket thuis’ (VPT).

In 2020 zijn we gestart met aandachtsvelders op verschillende gebieden, zoals ‘persoonsgericht werken’, ‘meldingen incidenten cliënten (MIC)’, ‘medicatie’ en ‘cliëntportaal’. Bijeenkomsten met verschillende aandachtsvelders zijn georganiseerd om met elkaar te praten over wat goed werkt, waar hulp en ondersteuning gewenst zijn en werden vragen van medewerkers laagdrempelig beantwoord. 

Een ergotherapeut heeft uren gekregen om de overgang van zelfstandig wonen naar een intramurale setting zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen. In de voorbereiding is er veel overleg geweest tussen verschillende partijen en het instrument PGW-reflectiemeter wordt intensiever gebruikt. De reflectie meter is een tool waarmee het team inzichtelijk krijgt in  hoeverre ze zelf vinden dat ze persoonsgericht werken. Dit is iets anders dan de PGW inventarisatie: die wordt in het ECD gebruikt als hulpmiddel om een persoonsgericht zorgleefplan op te stellen.

Er zijn opnieuw medewerkers Gastvrijheid aangenomen. Zij kennen de cliënten en hun persoonlijke voorkeuren en hebben de tijd en rust om ondersteuning te bieden aan de cliënten die dat behoeven.

Ook op De Notaris wordt de medewerker Gastvrijheid ingezet op de ochtend en de avond. Tijdens de strenge lockdown werden zij extra gewaardeerd.

Een mantelzorgondersteuner is aangenomen en was het vertrouwelijke aanspreekpunt tussen zorg en mantelzorgers. Vooral in tijden van corona-uitbraken is dit bijzonder dankbaar ontvangen. Een verpleegkundige met als aandachtsgebied kwaliteit heeft zich dienstbaar ingezet in de tijd van een corona-uitbraak. Zij was aanwezig om, als daar behoefte aan was,  instructies uit protocollen op de locatie extra uit te leggen.

Tevens is een muziekagoog aangenomen. In tijden dat hij geen binnen-optredens kon geven, ging hij langs de locaties en trad in de tuin op. Ook de geestelijk verzorger heeft een uitbreiding in uren gehad om te voldoen aan de toenemende vraag van cliënten naar een vertrouwelijk gesprek.

Behalve deze activiteiten zijn er op Sint Nicolaashof en Gouwzee babbelboxen georganiseerd, waardoor cliënten hun naasten toch konden zien. Op De Notaris is een buitenbezoektent gecreëerd door middel van een partytent. Alle afdelingen zijn voorzien van extra iPads, en met hulp van medewerkers konden cliënten videobellen en hun naasten spreken en zien.

Ook in de regio Edam-Volendam is een zogeheten proeftuin opgezet. In heel 2020 zijn vijftien leerlingen opgeleid en ingezet met een totaal van 424 uur per week. In 2020 hebben ze zelfstandiger gewerkt en zodoende hebben zij extra ondersteuning geboden voor de zorg.

Er zijn twee leerlingen gediplomeerd als helpende-plus. Van hen is er één doorgestroomd naar de verzorgende individuele gezondheidszorg (VIG)-3 opleiding binnen de proeftuin. De andere helpende-plus heeft een werkplek binnen de regio gekregen. Eén leerling is gedurende heel 2020 uitgevallen en zal niet terugkeren naar de proeftuin.

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!